Spotkanie Wielkanocne

Spotkania przed Świętami, stały się u nas już zwyczajowe. Związkowcy, oraz nasi sympatycy, oczekują na te spotkanie, aby podzielić się jajeczkiem lub jak w grudniu opłatkiem.
Zapraszamy na to spotkanie Burmistrza Miasta, Vice Burmistrza Miasta, Sekretarza Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta, Dyrektora MDK, Przewodniczącego Odziału Okręgowego w Szczecinie Pana Zenon Adamczyk, Kierownika OPS M-je. Jest z nami ksiądz Proboszcz M. Wittlieb. Wszyscy z zaproszonych gości, stawiają się na nasze zaproszenie, płyną wtedy piękne i szczere życzenia dla Emerytów, Rencistów i ich rodzin. Panie z naszego Związku własnoręcznie przygotowują poczęstunek: są babki wielkanocne, piękne kolorowe mazurki, a także pyszne sałatki, jajeczka z sosami. Do życzeń dla gości i naszych przyjaciół, Związkowcy dołączyli własnoręcznie wykonane stroiki wielkanocne.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Na wszystkich spotkaniach związkowych występuję nasz zespół "Fale", którego instruktorem jest Pani Katarzyna Piotrowska. Zespół zmienił repertuar, śpiewa teraz piosenki nieco trudniejsze, które bardzo się podobały - powiedziała nam Przewodnicząca Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Międzyzdrojach Elżbieta Janas.

02