Spotkanie z piosenką żołnierską -

Spotkanie odbyło się dnia 07.09.2004, a zorganiowane zostało przez MDK, PZERiI oraz zespół "Fale".