Pismo z Zamku Ks. Pom. w Szczecinie dot. wystawy plastycznej pt. "W swiecie basni H.Ch.Andersena"