Podziękowania dla Pana Huberta Michalskiego za pomoc w X Wakacyjnym Festiwalu Gwiazd