Najbliższe imprezy w Sali Teatralnej MDK na które serdecznie zapraszamy.