Wystawa Malarstwa Józefy Wożniak. Przedstawy krótki opis malarki: Józefa Woźniak Farmaceutka z wykształcenia, malarz i poeta z zamilowania od lat związana jest ze środowiskiem plastyków twórców, zgrupO\vanych w Kołach działających przy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w LubJinie. Uczęszczała do społecznego Ogniska Plastycznego, brała udział w wielu plenerach maJarskich, gdzie zgłębiała tajniki warsztatu i wiedzy o sztukach pięknych. Debiutowała w latach osiemdziesiątych w zbiorowych wystawach TPSP w kraju i poza nim lDebreczyn/, później już samodzielnie nawiązała kontakty wystawiennicze z innymi środowiskami. Łódź, Szczecin, Kock, Lubartów. Inspiracje artystyczne czerpala z wnikliwej obserwacji otaczającego świata, piękna przyrody, urody przedmiotów komponowanych w martwe natury. Na szczególną uwagę zasługują ciekawe prace z cyklu ,.Stare naczynia apteczne" i kompozycje malarskie ziół. Maluje przeważnie farbami olejnym i, uprawia także akwarelę, pastel, rysunek węglem. Wiele jej prac znalazlo miejsce w Aptekach Muzeach w Krakowie, łodzi i Lublinie. Od pew11ego czasu pisze wiersze one także bywają kolorowe. Wydała tomik poezji pt "Malowane lata". W.B. Prace malarskie znajdują się w zbiorach: Apteki -- Muzeum w Lublinie, Apteki -- Muzeum w Łodzi oraz Muzeum aptekarstwa w Krakowie W zbiorach prywatnych: w Lublinie, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Suwałkach, Lodzi. Wystawy indywidualne: l. Wystawa Malarstwa• Związek Esperantów -- Lublin czerwiec 1985r :::. Wystawa Malarstwa -- apteka prywatna- Lublin 1993 3. Wystawa Malarstwa i Poezji• Lubartów 19991 4. Wystawa Malarstwa i Poezji-Galeria TPSP. UI.Grodzka 34/36-Lublin październik 20021' Wykaz niektórych wystaw zbiorowych: l. Wystawa Plenerowa•• Kraków lipiec 1985r 2. Apteka -Muzeum w Malarstwie•• Lublin lipiec 1986r 3. Wystawa prac plastycznych TPSp .. Centrum Kultury w Debreczynie lipiec 1989r 4. Wystawa Jubileuszowa prac malarskich członków TPSP w BW A -Lublin listopad 1989r 5. Wystawa Malarstwa -- Kwiaty, Zioła i Zabytkowe Apteki -- I Sejmik Zielarzy PoJskich -Lublin czerwiec 1991 r 6. Wystawa Zbiorowa - Jesień 20021' Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych - Lublin.