Jesteś naszym 4382719 gościem

Galeria zdjęć:

II Festiwal Twórczości Aktora Niepełnosprawnego 06.04.2016 r.  2016-04-07

II Festiwal Twórczości Niepełnosprawnego Aktora w Międzyzdrojach

Dnia 6 kwietnia 2016 roku ruszyła druga edycja „Festiwalu Twórczości Niepełnosprawnego Aktora” organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy artystycznej jest pani Bożena Daniluk – matka niepełnosprawnego dziecka, a także jeden z przedstawicieli Zarządu PSOUU Koło w Wolinie.
Przegląd odbył się w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. Celem imprezy było zaprezentowanie wysokiego poziomu scenicznego niepełnosprawnych aktorów - tych młodszych i tych starszych, którzy na co dzień uczą się i pracują w placówkach specjalnych działających przy wolińskim Stowarzyszeniu.
Tegoroczną imprezę poprowadzili Magdalena Gniadek i Marek Deja. Na deskach sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury zaprezentowało się pięć grup teatralnych. Każda z nich przygotowała występ, mający na celu pokazanie nie tylko zdolności i talentów niepełnosprawnych aktorów, ale także ich wrażliwości i sposobu przeżywania emocji, wchodzenia w rolę drugiego człowieka, budowania napięcia, wyrażanego mimiką, ruchem, tańcem czy po prostu słowem. Oprócz zwykłego przekazu każdy występ miał swoje metaforyczne przesłanie, pointę, z którą pozostawiał widza po zasłonięciu kurtyny.
Jako pierwsza wystąpiła grupa teatralno-taneczna „Szafir” z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Przybiernowa pod opieką pani Sylwii Jaworskiej. Jej podopieczni zaprezentowali zjawiskowy taniec pt. „Uwierz w Siebie” do utworu „Alegria” grupy Cirque De Solei, którym przekazali widzom moc pozytywnej energii poprzez oryginalny ruch ciałem i zabawą światłocieniem. W tańcu tym nie było ograniczeń, nie było niepełnosprawności, nie było barier psychicznych. Ważnym i widocznym elementem stał się człowiek ukazujący radość i spełnienie, swobodę, metafizyczność.
Drudzy na scenie wystąpili „Niepoprawni Artyści” z OREW w Ostromicach, którzy wystąpili w muzyczno-tanecznym układzie pt. „Odblaskowy zawrót głowy”, przygotowanym przez panią Malwinę Banecką i panią Annę Winnicką. Aktorzy w bardzo ciekawy, kolorowy i zabawny sposób przypomnieli, jak ważną rolę w codziennym życiu odgrywa znajomość numerów alarmowych, szczególnie w sytuacji zagrożenia zdrowia czy życia. Przebrani za strażaków, lekarzy czy policjantów uczniowie wykonali szalony taniec z elementami breakdancingu, akcentując jednocześnie odblaskowe stroje, opaski i inne gadżety, które są ważnymi elementami służącymi bezpieczeństwu na drodze.
„Sami swoi” - grupa teatralno-taneczna ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Przybiernowa zaprezentowała taniec do utworu pt. „Czekolada”. Uczestnicy w brązowych strojach wtapiali się w czekoladowe tło przedstawiające tabliczkę czekolady, radośnie podskakując, skandując ile radości i przyjemności w życiu może sprawić odrobina słodkiej pokusy. Metaforycznie zaznaczyli, iż w życiu nie zawsze powinno się oczekiwać wielkich rzeczy, ale czerpać satysfakcję z najdrobniejszych przyjemności.
Niezwykłym talentem aktorskim wykazali się artyści „Teatru My”, który został założony przez panią Bożenę Daniluk - twórcę i reżysera prezentowanych inscenizacji. Artyści „Teatru My”: Bożena Daniluk, Magdalena Gniadek, Beata Skierska, Anna Wrzodak, Małgorzata Szczygieł, Wioletta Więcław i Marek Deja na co dzień są pracownikami PSOUU Koło w Wolinie. Na scenie międzyzdrojskiego Domu Kultury tego dnia przedstawili dwa spektakle. „Drewniana Miska” to niezwykła, poruszająca historia starszego człowieka i jego losów, zaczerpnięta ze sztuki Edmunda Morissa. Stary, niechciany, schorowany, problematyczny „ojciec” wadzi swoim bytem domownikom. O pozbawionego głosu w walce o swoją godność walczy „wnuk”, stawiający wartości rodzinne, kulturowe i mentalne ponad codzienne bolączki i kłopoty finansowe związane z funkcjonowaniem starszego człowieka. Zaakcentowana tu marginalność pomijanej coraz częściej grupy społecznej jaką reprezentują osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne skłania do przemyśleń i hierarchizacji wartości ludzkich, rodzinnych, bo los bywa przewrotny i nieprzewidywalny, nie daje gwarancji czy i my nie będziemy potrzebowali czyjegoś szacunku, wsparcia i pomocy.
Drugi spektakl pt. „Obiadek” zaprezentował nieco odmienny sposób wyrazu, przyjął formę kabaretową, gdzie aktorzy za pomocą kukiełek lalkowych pokazali codzienne, sytuacje rodzinne podszyte zabawnym, zdrowym cynizmem, a nawet dulszczyzną… Przekomiczne teksty bohaterów wywoływały uśmiech na najbardziej kamiennej twarzy. Na sali co chwilę rozbrzmiewał śmiech widzów, którzy na koniec nagrodzili występ gromkimi brawami.
Umiejętności mimiczne, aktorskie i taneczne zaprezentowali artyści z grupy „Hope” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wolinie występem pt. „Kopciuszek”. Trzech artystów pod kierunkiem pani Julity Skazalskiej ukazało pełen emocji współczesny musical o miłości, przeżywaniu emocji dwojga młodych ludzi, którzy pomimo szeroko rozumianych barier poszukują drogi do wspólnego szczęścia. Aktorzy podjęli swoje role wręcz perfekcyjnie, każdy fragment ich ciała wyrażał wrażliwość, piękno, czystość, co powodowało, że byli oni jeszcze bardziej realni i prawdziwi. Na ogromne wyróżnienie zasługują umiejętności jednej z uczestniczek Warsztatu, która pomimo głębokiej wady słuchu tak doskonale odegrała swoją rolę w musicalu.
Festiwal zakończył się przemówieniem przedstawicieli Zarządu PSOUU Koło w Wolinie: Adama Jasiewicza, Bożeny Daniluk oraz Izydory Kazierskiej, którzy nie kryli zachwytu oraz dumy nad talentami i umiejętnościami niepełnosprawnych aktorów, występujących na scenie. Zaznaczyli, jak wiele pracy i zaangażowania - zarówno ze strony uczestników festiwalu, jak i osób przygotowujących niniejszą imprezę - zostało włożone w tak fascynujący efekt finalny. Rozdano dyplomy i statuetki, gratulacjom nie było końca. Jednak najważniejsze słowa uznania zostały skierowane w stronę pomysłodawczyni i organizatorki Festiwalu, pani Bożeny Daniluk. Bez jej zaangażowania, inspiracji i twórczego działania, nie moglibyśmy spotkać się w tym dniu w tak emocjonujących okolicznościach.
Ważnym elementem tegorocznej uroczystości był kiermasz prac plastycznych i rękodzieł, wykonanych przez podopiecznych placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz z Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie. Cały dochód z kiermaszu został przeznaczony na leczenie Lenki Wawrzyckiej, mieszkanki Przybiernowa, która walczy z siatkówczakiem obuocznym.
II Festiwal Twórczości Niepełnosprawnego Aktora jest już za nami. Za rok kolejna edycja, która także pokaże iż „niepełnosprawny aktor potrafi wiele, tylko trzeba dać mu szansę”. Każdy niepełnosprawny aktor, który występuje publicznie jest wielki, ponieważ ma odwagę, ma talent, ma emocje i to wszystko potrafi przekazać bez słów w taki sposób, który zostawia dreszcze pozytywnych wrażeń estetycznych…

OREW Ostromice

                                                                               
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski