Jesteś naszym 5008937 gościem

Galeria zdjęć:

51. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej 19-24.06.2016 r.  2016-06-27

W piątek 24 czerwca w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbył się koncert finałowy 51. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej.
Po raz kolejny Międzyzdroje stały się światową stolicą chóralistyki. Przyjechały do nas chóry z różnych zakątków świata m.in.: z Filipin, Ukrainy, Szwecji, Turcji oraz tradycyjnie chóry
z Polski. Przez 6 dni trwania festiwalu w Sali Teatralnej im. prof. Jana Szyrockiego jak zwykle był komplet publiczności. W Foyer MDK dostępna była wystawa zdjęć Andrzeja Ryfczyńskiego z V (1970 r.) i VI (1971 r.) Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej.
Protokół Jury Konkursu „Musica Sacra”: Jury w składzie: prof. Halina Bobrowicz – przewodnicząca, prof. zw. Waldemar Górski, ks. Kanonik dr Marian Wittlieb, ks. dr Zbigniew Woźniak po wysłuchaniu 9 zespołów biorących udział w konkursie postanowiło przyznać następujące nagrody:
Brązowy Dyplom – Chórowi Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, dyrygent: Agata Czekalińska.
Trzy Srebrne Dyplomy:
Chórowi Dziecięcemu PSM I stopnia w Szczecinie, dyrygent: Agata Czekalińska;
Chórowi Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach, dyrygent: Tadeusz Eckert;
Chórowi „Dominus” z Kijowa, Ukraina, dyrygent: Olga Pryvalova;
Cztery Złote Dyplomy:
Chórowi „Iuvenales Cantores Lodzienses” z Łodzi, dyrygent: Krzysztof Kozłowski;
Chórowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrygent: Michał Sławecki;
Chórowi „Camerata Varsovia” z Warszawy, dyrygent: Elżbieta Siczek;
Chórowi „Lumen Vocale” z Poznania, dyrygent: Marianna Majchrzak.
Nagrodę Główną Konkursu „Musica Sacra” - Bursztynową Aureolę Świętego Piotra Apostoła Jury przyznało: Chórowi „Lumen Vocale” z Poznania, dyrygent: Marianna Majchrzak.
Protokół z posiedzenia Jury 51. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej
w Międzyzdrojach im. Prof. Jana Szyrockiego
Jury w składzie: prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak - przewodniczący, prof. Rolandas Daugela, prof. Milan Kolena, prof. zw. dr hab. Stanisław Krawczyński, Krystyna Stańczak, Halina Rostek – sekretarz po wysłuchaniu utworów muzyki współczesnej zaprezentowanych przez 11 zespołów uczestniczących w konkursie postanowiło przyznać:

Cztery Brązowe Dyplomy dla:
Chóru „Lutnia” ze Zgierza, dyrygent: Mariusz Lewy;
Chóru St. Nikolai z Halmstadt (Szwecja), dyrygent: Per Henrik Johansson;
Międzyszkolnego Młodzieżowego Chóru Żeńskiego „Iuvenales Cantores Lodzienses z Łodzi, dyrygent: Krzysztof Kozłowski;
Chóru „Dominus” z Kijowa (Ukraina), dyrygent: Olga Pryvalova.
Pięć Srebrnych Dyplomów dla :
Chóru „Fantazja” ze Słupska, dyrygent: Lilianna Zdolińska;
Chóru Antalya Municipality Conservatory z Antalii (Turcja), dyrygent: Nikolay Merdzhanov;
Chóru Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach, dyrygent: Tadeusz Eckert;
Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrygent: Michał Sławecki;
Chóru „Camerata Varsovia” z Warszawy, dyrygent: Elżbieta Siczek.
Dwa Złote Dyplomy dla:
Zespołu Solistów „Lumen Vocale” z Poznania, dyrygent: Marianna Majchrzak;
Chóru Akademii Morskiej ze Szczecina, dyrygent: Sylwia Fabiańczyk-Makuch.
Ponadto Jury postanowiło przyznać następujące nagrody festiwalowe:
Nagrodę Burmistrza Międzyzdrojów - Chórowi Akademii Morskiej ze Szczecina, dyrygent: Sylwia Fabiańczyk-Makuch;
Nagrodę Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury - Zespołowi Solistów „Lumen Vocale” z Poznania, dyrygent: Marianna Majchrzak;
Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – Chórowi Antalya Municipality Conservatory z Antalii, dyrygent: Nikolay Merdzhanov;
Puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddział w Szczecinie – Chórowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, dyrygent: Michał Sławecki.
Nagrodę Główną Festiwalu - Grand Prix w wysokości 10.000 zł, Jury 51. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach im. Prof. Jana Szyrockiego przyznało – Chórowi Akademii Morskiej ze Szczecina, dyrygent: Sylwia Fabiańczyk-Makuch.
Jury Festiwalu pragnie wyrazić podziękowanie Władzom Miasta Międzyzdroje oraz Regionu a także Panu Arturowi Duszyńskiemu, Dyrektorowi Międzynarodowego Domu Kultury za opiekę nad Festiwalem Pieśni Chóralnej oraz życzliwe wspieranie wszelkich działań z nim związanych.
Jury wyraża szczególne uznanie i składa serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom 51. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, w szczególności: Dyrekcji Festiwalu, w osobach: Dyrektora Artystycznego prof. zw. Dariusza Dyczewskiego, Dyrektora Organizacyjnego – Jolanty Bartczak oraz Dyrektora Festiwalu - Piotra Szulca, za bardzo sprawny przebieg Festiwalu oraz wspaniałą i serdeczną atmosferę podczas całej imprezy.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejną 52 edycję Festiwalu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski