Jesteś naszym 5268995 gościem

Aktualności:

Program 46 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej  2011-06-14

46 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. Prof. Jana Szyrockiego
w Międzyzdrojach.
PROGRAM
26.06. KONCERT INAUGURACYJNY
godzina 19.30

Chór Filharmonii Wrocławskiej dyr.Agnieszka Franków-Żelazny
27.06.KONCERT FESTIWALOWY
godzina 19.30


Chór Męski "SŁOWIKI 60" - Szczecin dyr.Grzegorz Handke
Choir of the University of Guayaquil -Ekwador dyr.Fernando Gil
28.06.KONCERT FESTIWALOWY
godzina 19.30

Górniczy Chór Męski - Lubin dyr.Zdzisław Francuz
Chór Mieszany LO - Głubczyce dyr.Tadeusz Eckert
Chór Kameralny "DYSONANS" - Poznań dyr.Magda Wdowicka-Mackiewicz
Zespół Wokalny Julin - Wolin
29.06.KONKURS "MUSICA SACRA"
godzina 15.00

Chór Mieszany -Głubczyce
Chór Męski "SŁOWIKI 60"-Szczecin
Górniczy Chór Męski - Lubin
"DYSONANS"-Poznań
"TIBI MARIAE" - Grudziądz
"AD LIBITUM"- Cieszyn
"AXION"- Legnica
"PRIMO VERE"- Szczecin
29.06. Koncert Akademii Chóralnej in terra pax
godzina 19.30

30.06.KONCERT FESTIWALOWY
godzina 19.30

Zespół Kameralny "AD LIBITUM" - Cieszyn dyr.Izabela Zielecka-Panek
Chór Kameralny "AXION" Politechniki Wrocławskiej - Legnica dyr.Jarosław Lewków
Chór Akademii Morskiej w Szczecinie dyr. Sylwia Fabiańczyk - Makuch

01.07.KONCERT FINAŁOWY
gpdzina 19.30

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski