Jesteś naszym 5209550 gościem

Samodzielna Sekcja Brydża

Wyniki turnieju 29.01.2015 r.  2015-01-30

Międzyzdroje 29.01.2015
Turniej par [maksy]

M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
-----------------------------------------------------------------------------
1 5 Stanisław Charkot 5.0 ZP 05906 S 59.47 7
Zbigniew Ogrodnik 9.0 ZP 06045 S
2 1 Ryszard Gaca 4.0 ZP 10104 S 57.95 5
Stanisław Kulesza 11.0 ZP 05988 S
3 2 Roman Pawłowski 1.5 ZP 14364 53.79 3
Jerzy Romańczuk 2.5 ZP 15491 N
4 7 Tadeusz Leszczyński 4.0 ZP 06001 S 50.76 2
Dariusz Pi±tek 3.0 ZP 08359
5 3 Franciszek Albekier 0.5 ZP 10098 S 50.00 1
Kazimierz Lisicki 0.0 NZ
6 11 Andrzej Paluch 2.0 ZP 06056 48.11 1
Wojciech Witkowski 3.0 ZP 06139
7 10 Kazimierz Drzewiecki 3.0 ZP 10989 S 47.73
Krzysztof Małolepszy 3.0 ZP 13249 S
8 8 Mariusz Kaczmarek 1.0 ZP 13251 S 46.97
Jerzy Neukampf 1.0 ZP 13250 S
9 4 Lucjan Buława 1.5 ZP 15267 S 46.59
Jan Damazyn 0.5 ZP 09389 S
10 6 Jan Dajerling 0.5 ZP 05959 N 45.08
Paweł Kaliciuk 1.0 ZP 12015 S

11 9 Janusz Kotasa 4.0 LB 02296 S 43.56
Krzysztof Legięć 0.0 DS
-----

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski