Jesteś naszym 3637356 gościem

Galeria zdjęć:

Ogólnopolskie warsztaty wokalne ''Mistrz i uczeń'' 2-3.05.2014 r.  2014-05-05

Wielkim sukcesem zakończyły się I Ogólnopolskie Warsztaty Wokalne Międzyzdroje 2014, które trwały od 30.04. – 04.05. 2014. W warsztatach uczestniczyli studenci I-go roku wokalistyki, Akademii Sztuki w Szczecinie oraz wszyscy chętni, jako słuchacze bierni. Nad studentami czuwali znakomici goście warsztatów prof. Piotr Miciński - bas, z Akademii Muzycznej w Łodzi, dr Katarzyna Dondalska – sopran koloraturowy, solistka Opery Berlińskiej oraz dr Jacek Ścibor z Uniwersytetu w Rzeszowie, który zadbał o ruch sceniczny oraz poprowadził dwa koncerty. Warsztaty współorganizowane były przez dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie prof. Dariusza Dyczewskiego oraz dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Panią Jadwigę Bober. Koordynatorem warsztatów była kierownik Zakładu Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie dr Ewa Filipowicz – Kosińska.
W czasie warsztatów młodzież, podczas pracy ze wspaniałymi profesorami, szlifowała możliwości techniczne głosu, nabywała umiejętności zachowania się na scenie, opanowała nowy materiał muzyczny, a co najważniejsze zdobyła nową wiedzę o specyfice obranego przez nich zawodu. Zwieńczeniem warsztatów były dwa koncerty, które odbyły się w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. w dniach 02 i 03.05.14 W czasie koncertów zatytułowanych: „Mistrz i Uczeń”, oprócz uczestniczącej w warsztatach młodzieży, zaprezentowali się pedagodzy: prof. Grażyna Flicińska – Panfil, prof. Piotr Miciński, dr Sylwia Burnicka – Kalischewska, dr Katarzyna Dondalska, dr Ewa Filipowicz – Kosńska, dr Joanna Tylkowska - Drożdż oraz dr Jacek Ścibor. Wszystkim wykonawcom
w czasie warsztatów oraz koncertów akompaniowali mgr Karolina Stańczyk oraz Krzyszof Figiel. Licznie zgromadzona na obu koncertach publiczność nagrodziła wykonawców ogromnymi brawami.
Gratulujemy!!!


Ewa Filipowicz

                                                                                                                       
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski