Jesteś naszym 3633424 gościem

Galeria zdjęć:

''Wyrwany z piekła'' spotkanie z Dobromirem Makowskim 19.05.2015 r.  2015-05-19

RAP PEDAGOGIA
spotkanie z Dobromirem „Mak” Makowskim
W dniu 19 maja 2015r. w sali Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz zaproszeni goście z terenu Gminy Międzyzdroje uczestniczyli w nietypowym spotkaniu z Dobromirem „Mak” Makowskim.
Nauczyciel wychowania fizycznego, pedagog, autor wielu projektów pedagogicznych, założyciel fundacji „Młodzi dla Młodych” w sposób bezpośredni i niekonwencjonalny mówił/śpiewał o bolesnych doświadczeniach swojego życia. Dał świadectwo wewnętrznej przemiany, którą jak powtarzał zawdzięcza Bogu. W sposób sugestywny i autentyczny pokazał jak pragnął zmiany by być wolnym od nałogów, agresji, zła, by mieć marzenia i je spełniać. Żyć w prawdzie i miłości, być wiernym wartościom, które współczesna cywilizacja deprecjonuje i wyśmiewa. Mówił o szacunku do rodziców, nauczycieli, (których nazywał naukowymi terrorystami  ), ale którym wiele zawdzięcza i do samego siebie.
Jego przekaz był bardzo wiarygodny o czym świadczyły spontaniczne oklaski oraz momentami przejmująca cisza, pomimo tego, że sala MDK wypełniona była słuchającymi. Bogactwo treści pokazywało brutalność codziennego życia oraz uświadamiały młodemu człowiekowi jak wiele w życiu zależy od niego samego.

Projekt został zrealizowany dzięki ogromnemu zaangażowaniu ks. Marcina Kózki, za co składamy serdeczne podziękowania, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który w ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansował to wydarzenie a także przy pomocy Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą.
Mamy nadzieję, że to pierwsza, ale nie ostatnia wizyta tak wyjątkowego gościa w naszym mieście.
Małgorzata Musialska
Ośrodek Pomocy Społecznej
Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą

                       
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski