Jesteś naszym 5083739 gościem

Galeria zdjęć:

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Eliminacje Gminne  2016-03-07

W dniu 7 marca 2016 roku w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje gminne XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zgodnie z regulaminem OTWP w eliminacjach wzięły udział dzieci i młodzież zamieszkująca gminę Międzyzdroje. Uczniowie ci, reprezentowali następujące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wapnicy, Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach oraz Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach.
Głównym organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach przy współpracy z Urzędem Miejskim oraz Międzynarodowym Domem Kultury. Jury Turnieju stanowili członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Międzyzdrojach oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, opracowanych przez mł. asp. Przemysława Wiaderskiego – funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.

W trakcie pracy komisji oceniającej poprawność napisanych testów, strażacy ochotnicy z naszej gminy przeprowadzili szkolenie dla uczestników turnieju. Tematem szkolenia było udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Piotr Golian, Artur Wróblewski oraz Bartłomiej Kowalewski - na trzech stanowiskach udzielali instruktarzu uczniom, którzy z zainteresowaniem brali czynny udział w zajęciach szkoleniowych.
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali słodycze oraz pamiątkowe dyplomy. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc z każdej grupy otrzymali również nagrody rzeczowe.

Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jednocześnie reprezentantami gminy Międzyzdroje w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 6 kwietnia 2016 roku w Kamieniu Pomorskim.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi i pracownikom UM w Międzyzdrojach, Dyrektorowi i pracownikom Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, Firmie „ARGUS – Ochrona Osób i Mienia” oraz Dyrekcji Banku Spółdzielczego – Oddział w Międzyzdrojach za pomoc finansową i organizacyjną, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Dziękujemy również opiekunom poszczególnych grup wiekowym tj. pani Monice Szumlewskiej, panu Mirosławowi Bursie oraz panu Arkadiuszowi Rutkowskiemu za zaangażowanie oraz włożony wysiłek w szkolenie uczestników turnieju. Życzymy dalszych sukcesów w pracy edukacyjnej i przekazywaniu wiedzy dot. ochrony przeciwpożarowej.
Gratulujemy laureatom, jak również wszystkim uczestnikom międzyzdrojskiego turnieju.

Marian Kowalewski

                                       
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski