Jesteś naszym 5083956 gościem

Galeria zdjęć:

Oficjalne podsumowanie 24 Finału WO¦P w Międzyzdrojach.  2016-03-18

Sztab 24 Finału WO¦P przy Międzynarodowym Domu Kultury
w Międzyzdrojach pragnie gor±co poinformować, że oficjalna zebrana kwota rozliczona przez Fundację po przeliczeniu waluty obcej
wynosi 24038,77 zł.
Podczas spotkania 17 marca w Sali Teatralnej MDK rozdano wolontariuszom oraz osobom, które pomagały przy organizacji 24 Finału WO¦P, Podziękowania. Wyróżniono dwójkę najlepszych wolontariuszy: Milenę Jabłońsk± oraz Kacpra Szlendaka, którzy w sumie uzbierali blisko 2500 zł. Odbyła się również krótka prezentacja o 24 Finale WO¦P w Międzyzdrojach. Nie zabrakło również słodko¶ci. Na zakończenie spotkania był pyszny tort z wielkim czerwonym sercem.
Sztab WO¦P pragnie jeszcze raz podziękować za wielk± pomoc wszystkim wolontariuszom, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, organizacjom, instytucjom, stowarzyszeniom, szkołom, sponsorom oraz osobom, które czynnie uczestniczyły w 24 Finale WO¦P.

                   
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski