Jesteś naszym 4382589 gościem

Galeria zdjęć:

Wernisaż Wystawy Malarstwa Katarzyny Trochimczuk oraz Koncert muzyki klasycznej „A w sercach ¶piewa maj” 30.04.2016 r.  2016-05-04

30 kwietnia w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Trochimczuk.
Pochodz±ca z Międzyzdrojów młoda artystka jest absolwentk± Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku Grafika. Ma na swoim koncie udziały w wystawach i plenerach malarskich m.in. w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Marianowie, Szczecinku. Obrazy, przedstawione na wystawie ukazuj± kryształy, minerały oraz kamienie szlachetne o niezwykłych formach pokazanych w postaci malarskiej.
Wernisaż wywołał duże zainteresowanie w¶ród mieszkańców Międzyzdrojów i okolic.
Wystawę można zwiedzać do 30 maja.


„ A w sercach ¶piewa maj” To tytuł koncertu, który odbył się w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach 30.04.2016 roku. W koncercie wzięła udział Ewa Filipowicz- mezzosopran, solistka przez wiele lat zwi±zana z Oper± na Zamku w Szczecinie a obecnie profesor Akademii Sztuki. Do udziału w koncercie zostali również zaproszeni studenci kierunku wokalistyka Wydziału Edukacji Muzycznej a w¶ród nich: Jadwiga Bosacka, Aneta Czaplińska, Joanna Wojtowicz, Karolina Zdrojkowska oraz Damian Stasiak. Wszystkim uczestnikom koncertu przy fortepianie towarzyszyła Marta Gargała. Koncert rozpocz±ł się pie¶ni± Jana Petersburskiego ”Odrobinę szczę¶cia w miło¶ci” w wykonaniu Ewy Filipowicz, która również poprowadziła koncert nawi±zuj±c do tematu całego wieczoru czyli miło¶ci. Publiczno¶ć miała okazję usłyszeć pie¶ni, arie operowe, operetkowe, a także duety, tre¶ci± nawi±zuj±ce do tematyki miłosnej. A że miło¶ć ma wiele twarzy, szczególnie w operach, bo ta czysta bywa nudna, tak i w programie koncertu znalazły się utwory o tematyce zazdro¶ci, zemsty, ale także miło¶ci tej najpiękniejszej. Publiczno¶ć miała okazję usłyszeć m.in. ; duet - La ci darem la mano, W. A. Mozarta z opery „Don Giovanni”; arię Snieguroczki z opery „Snieguroczka” Rymskiego Korsakova; dwie arie G. Pucciniego- z opery „Gianni Schicci” - Oh! Mio babbino caro oraz z opery „Cyganeria” - arię Guando m’en vo,; duet „Barcarolla z op. „Opowie¶ci Hoffmanna” dwie arie Carmen, a także arię Čury mury fuk, Antona Dvořáka z opery „Rusałka”, podczas której Jeľibaba wyczarowuje eliksir miło¶ci, i wiele, wiele innych przepięknych przebojów muzyki klasycznej. Bez bisu oczywi¶cie się nie obyło, więc publiczno¶ć na koniec koncertu wraz z wykonawcami za¶piewała, a potem ze sob± „zabrała” hit wieczoru czyli utwór Jana Petersburskiego ”Odrobinę szczę¶cia w miło¶ci.
Dziękuj±c dyrekcji za zaproszenie do Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, życzę wszystkim, którzy byli na koncercie a także tym, którzy zainteresowali się t± relacj± odrobiny szczę¶cia w miło¶ci.
Ewa Filipowicz

                                                                                                                 
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski