Jesteś naszym 5008999 gościem

Galeria zdjęć:

Koncert dziecięcego chóru ''Impresja'' oraz kameralnego chóru ''Canti Giocosi'' 20.05.2016 r.  2016-05-22

„ Zachwyca nas harmonia serc i współbrzmień. To właśnie dlatego trwamy w zespołowym śpiewaniu”
Dnia 20 maja w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się koncert dziecięcego chóru „Impresja” i kameralnego chóru „Canti Giocosi”. Oba chóry są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i festiwali chóralnych, koncertowały w Polsce, Niemczech, Czechach. Przy Międzynarodowym Domu Kultury działają od ponad 25 lat pod kierownictwem Anny Sobierajskiej.
Koncert rozpoczął się kanonem „ Viva la Musica”, wprowadzając słuchaczy w radosny nastrój. Chór zaprezentował utwory z różnych stron świata, takie jak „Vois sur ton chemin” Bruno Coulaisa, „ Solfeggio” Roberta Maxwela, „Adiemus” Karla Jenkinsa, „ Lilium” czyli Elfia Pieśń, autorem której jest Kumiko Noma, a także wiele innych dzieł muzyki chóralnej. Koncert zakończyło wspólne wykonanie „Hymnu III Tysiąclecia”, którego autorem jest Mirosław Gałęski. Zachwycona publiczność nagrodziła młodych śpiewaków owacjami na stojąco.

Dyrygent chórów Anna Sobierajska

                                                                               
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski