Jesteś naszym 5008989 gościem

Galeria zdjęć:

''Wyrób Kabaretopodobny'' - ''SLAV-UNIA'' 21.05.2016 r.  2016-05-23

21 maja o godz. 16.30 w MDK wystąpił Wyrób Kabaretopodobny z przedstawieniem „ Slav- unia „ Scenariusz był satyryczną wizją spotkania przedstawicieli państw słowiańskich w Międzyzdrojach , w sprawie stworzenia czegoś w rodzaju federacji . Idea tzw. panslawizmu nie jest stara, bo Słowianie z monarchii habsburskiej myśleli o tym chociażby w 1848 roku w czasie tzw. Wiosny Ludów. Doszło wtedy do spotkania Słowian
w Pradze a pieśń „ Hej , Słowianie „ na melodię wzorowaną na Pieśni Legionów Polskich we Włoszech uznano za hymn wszystkich Słowian. Nic wtedy z tego nie wyszło a i dziś byłoby to raczej niemożliwe z powodu animozji pomiędzy narodami słowiańskimi . Wynikają one i z trudnej historii, odmienności religii ,różnych wizji funkcjonowania państwa , stosunku do Rosji , Unii Europejskiej itd. Pół- żartem ,ale jednak pół serio to przedstawienie pokazywało co łączy a co dzieli „słowiańską rodzinkę „ i było pretekstem do zaprezentowania przez młodzież gimnazjum swoich umiejętności aktorskich, językowych oraz wokalnych. Każdy Słowianin grał w swoim języku a piosenki wykonywane były po serbsku, rosyjsku, białorusku, ukraińsku , czesku i polsku.

Wystąpili : Polak- Weronika Ruśkiewicz, Rosjanin- Oliwia Zagrodnik, Ukrainiec – Emilia Deptuła, Białorusinka- Amelia Trochimczuk, Bułgar- Adrianna Dymitruk, Macedończyk – Paulina Janowska, Chorwat- Aleksandra Litwiniuk , Serb- Filip Salecki, Czeszka- Aleksandra Strużyna.

                                                                                                   
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski