Jesteś naszym 4376004 gościem

Galeria zdjęć:

Wernisaż Morski "Pod Klifem" 07.08.2008 r.  2008-08-08

Wernisaż "Pod Klifem" to połączenie wystawy lokalnych twórców amatorów z koncertem szantowym w wykonaniu Starych Dzwonów. Swoje prace pokazali:
- Andrzej Jackowski - fotgramy
- Janusz Oleksy - rzeźbiony komplet szachowy: szachownica, krzesła, ozdobna lampa i wszystkie figury szachowe przedstawiające bogactwo stworów morskich
- Janina Bagrowska - haft artystyczny oraz malarstwo sztalugowe
- Ryszard Mielczarek, Stanisław Zagrodzki, Lucyna Wiatr, Julianna Rogowska, Monika Zalewska

Ponad dwie godziny bawili publiczność szantmeni "Starych Dzwonów". Legendy polskiej szanty: Jerzy Porębski, Marek Szurawski i Ryszard Muzaj.

                                   
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski