Jesteś naszym 3637170 gościem

Galeria zdjęć:

Podpisanie partnerstwa Gminy Międzyzdroje i Wolińskiego Parku Narodowego 1.02.2017 r.  2017-02-02

PARTNERSTWO JUŻ FORMALNIE
Międzyzdroje i Woliński Park Narodowy to dwa na pozór różne środowiska. Środowiska i instytucje, które z powodzeniem egzystują koło siebie, budując przy tym unikatową ofertę turystyczną, docenianą przez polskich i zagranicznych turystów. Gmina Międzyzdroje od lat podejmuje działania na rzecz rozwoju produktów turystycznych na terenie objętym obszarem Parku, a Woliński Park Narodowy czynnie i aktywnie uczestniczy w życiu Gminy, stanowiąc często głos doradczy w sprawach ekologii, ochrony środowiska i przyrody. Promocja walorów kulturowych, turystycznych i szeroko pojęta działalność informacyjna Gminy Międzyzdroje odbywa się przy znaczącym udziale Międzynarodowego Domu Kultury.
Partnerstwo Gminy Międzyzdroje i Wolińskiego Parku Narodowego pomimo, że od lat istnieje, nie zostało dotychczas sformalizowane. Podjęta przez Burmistrza Międzyzdrojów inicjatywa podpisania oficjalnego dokumentu zyskała przychylność Dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego. W dniu 01 lutego br. Burmistrz Międzyzdrojów Leszek Dorosz, Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego Wojciech Zyska oraz Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury Artur Duszyński zawarli na okres 5 lat „Porozumienie o współpracy”. W ramach podpisanego porozumienia zostały określone wspólne cele oraz obszary współpracy. Partnerzy min. „mogą rozwijać współpracę w dziedzinie edukacji, promocji turystycznej Gminy Międzyzdroje oraz edukacji przyrodniczej i promocji turystycznej Wolińskiego Parku Narodowego”. Każdy z Partnerów posiada obecnie dodatkowe umocowania formalne przy aplikowaniu o pozyskanie środków zewnętrznych.
Podpisane „Porozumienie o współpracy” stanowi swoiste przypieczętowanie od lat istniejącej współpracy pomiędzy instytucjami oraz stwarza szereg nowych możliwości dla każdej ze stron.

Anetta Czyżak
UM Międzyzdroje

                 
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski