Jesteś naszym 3633410 gościem

Galeria zdjęć:

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 06.03.2017 r.  2017-03-08

XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”
Eliminacje Gminne - Międzyzdroje, 2017

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Uczestnicy turnieju rywalizują w trzech grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych oraz uczniowie szkół pondagimnazjalnych.
Eliminacje odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim i centralnym.
W dniu 6 marca 2017 roku w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyły się eliminacje gminne XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum, Technikum Hotelarskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.
Organizatorem eliminacji był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach oraz Urząd Miejski w Międzyzdrojach.
Jury Turnieju stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, członkowie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach oraz funkcjonariusze zaprzyjaźnionych służb mundurowych (Policja, Straż Miejska).
Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 30 pytań, różniących się trudnością w zależności od grupy wiekowej uczestników.
Po ocenie testu klasyfikacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
Grupa I
1. Szymon Skorupka – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach
2. Bartłomiej Krzemińźniak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach
3. Patryk Jarząbek – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach
Grupa II
1. Joanna Gawina – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach
2. Paweł Małolepszy – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach
3. Sylwia Bandera – Gimnazjum Nr 1 w Międzyzdrojach
Grupa III
1. Sebastian Zięcina – Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach
2. Julia Mularczuk – I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie
3. Olga Bagrowska – Technikum Hotelarskie w Międzyzdrojach.

Laureaci eliminacji gminnych OTWP są jednocześnie reprezentantami gminy
Międzyzdroje w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 31 marca 2017 roku w Kamieniu Pomorskim.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii turnieju otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy.
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Międzyzdrojach składa serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym w realizację turnieju. Dziękujemy za pomoc finansową oraz organizacyjną, niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia Eliminacji Gminnych.
Dziękujemy również opiekunom poszczególnych grup wiekowych za zaangażowanie oraz włożony wysiłek w szkolenie uczestników turnieju. Szczególne podziękowania składamy osobom, które uatrakcyjniły nasz turniej, przeprowadzając pokaz i szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Życzymy dalszych sukcesów w pracy edukacyjnej i przekazywaniu wiedzy dot. ochrony przeciwpożarowej.
Gratulujemy laureatom, jak również wszystkim uczestnikom międzyzdrojskiego turnieju.


Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Marian Kowalewski

                                                                                                                                                               
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski