Jesteś naszym 3558260 gościem

Galeria zdjęć:

"Bryza" i "Fale"  2008-11-17

Dwa zespoły z Międzyzdrojów wystąpiły na koncercie 15 listopada w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Debiutujący zespół wokalny "Bryza", w którym śpiewają panie ze Związku Emerytów i Rencistów zdobyły wyróżnienie.
Zespół śpiewaczy "Fale" pod kierownictwem Katarzyny Piotrowskiej reprezentował Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach.
W swojej 7-letniej działalności trzykrotnie zdobył tytuł laureata i kilka wyróżnień.
Koncert w Zamku był ogólnowojewódzkim przeglądem działalności 20 amatorskich zespołów artystycznych.

       
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski