Jesteś naszym 4919303 gościem

Galeria zdjęć:

III Powiatowy Konkurs Plastyczny 'Czyste powietrze wokół nas'  2018-04-17

III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Czyste Powietrze Wokół Nas” zorganizowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim jako element wzmacniający przekaz Przedszkolnego Programu pod tym samym tytułem.

Pogram zarządzany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach koordynacji programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a przyjętych w Programie Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Pan Leszek Dorosz – Burmistrz Międzyzdrojów.

Konkurs odbył się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym. W Konkursie wzięło udział 13 placówek z terenu powiatu kamieńskiego: Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej, Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Przedszkole Publiczne „Źródełko”, ul. Szkolna 9, 72-410 Golczewo, Publiczna Szkoła Podstawowa Wolin, ul. Spokojna 1, Publiczna Szkoła Podstawowa Koniewo, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Stuchowie, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim, Przedszkole Miejskie „Morskie Skarby”, ul. Myśliwska 13, 72-500 Międzyzdroje, Szkoła Podstawowa w Świerznie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie, Oddział Przedszkolny przy SP
w Gostyniu, Przedszkole Nr 2 w Kamieniu Pomorskim. Na Konkurs wpłynęło 40 prac plastycznych dzieci.

Celami Konkursu było szerzenie wśród dzieci wiedzy nas temat roli środowiska dla zdrowia człowieka; kształtowanie postaw prozdrowotnych w zakresie dbania o środowisko oraz swoją strefę wolną od dymu, w tym dymu tytoniowego; promowanie zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz promowanie działań zmierzających do ochrony środowiska.

Komisja Konkursowa w dniu 10.04.2018 roku oceniając prace wzięła pod uwagę indywidualny sposób wykonania oraz zachowanie najistotniejszych cech przekazu programowego. Ponieważ było bardzo wiele prac o podobnych walorach, postanowiono przyznać po dwa równorzędne pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz 6 wyróżnień:

I miejsce – Klaudia Włodarczyk ze SP w Wysokiej Kamieńskiej i Jakub Pyzik z Przedszkola „Morskie skarby” z Międzyzdrojów.
II miejsce – Nadia Lanczak ze SP w Świerznie i Julia Osińska ze SP we Wrzosowie.
III miejsce – Karolina Mieleszkiewicz z Przedszkola w Wolinie i Zuzanna Subotkiewicz z Przedszkola „Morskie Skarby” w Międzyzdrojach.

Przyznane wyróżnienia:

1. Barbara Słowińska – Szkoła Podstawa w Wysokiej Kamieńskiej
2. Amelia Solak – Przedszkole Publiczne „Źródełko” w Golczewie
3. Kornel Guster – Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Kamieniu Pomorskim
4. Wiktoria Szczęsna – Szkoła podstawowa w Świerznie
5. Jan Wiśniewski – Przedszkole Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
6. Martyna Mąkowska – Oddział Przedszkolny przy SP w Stuchowie

Uroczyste podsumowanie odbyło się w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach, gdzie zorganizowano wystawę wszystkich prac, które wpłynęły na Konkurs. Gośćmi podsumowania byli uczestnicy konkursu- dzieci wraz z nauczycielami oraz współorganizatorzy imprezy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim.

                                                                                                                                                         
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski