Jesteś naszym 4919221 gościem

Galeria zdjęć:

Wyróżnienie dla Ireneusza G±sowskiego z Teatru Rodzinnego,,Fantazja'  2018-05-10

Miło jest nam poinformować o sukcesie naszego aktora z Teatru Rodzinnego "Fantazja", działaj±cego przy MDK w Międzyzdrojach, który został wyróżniony za grę aktorsk± podczas Wojewódzkiego Przegl±du Artystycznego Ruchu Seniorów w Nowogardzie.
Dnia 22.04.2018 roku Teatr Rodzinny "Fantazja" po raz pierwszy wyst±pił podczas prezentacji zespołów teatralnych i kabaretowych z przedstawieniem pt. „Gwiezdne Manewry”, w konkursie zaprezentował się też kabarecik ,,To My” Janusza Kalemby, który przedstawił scenkę pt. „W łóżku”. Nasze występy zyskały aplauz publiczno¶ci, pomysłowe stroje pięknych Wenusjanek przyci±gały uwagę, kreacje naszych pierwiastków męskich wywoływały zaciekawienie. Wszyscy Nasi rodzimi aktorzy spisali się na medal. Jury konkursowe szczególnie doceniło kunszt aktorski Ireneusza G±sowskiego, który otrzymał wyróżnienie za brawurowo odegran± rolę w przedstawieniu pt. „Gwiezdne Manewry”

             
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski