Jesteś naszym 5008957 gościem

Galeria zdjęć:

Międzyzdrojskie Herody 18.01.2019 r.  2019-01-18

18 stycznia w Międzynarodowym Domu Kultury odbył się przegląd jasełek
„Międzyzdrojskie Herody”. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży a także rozwijanie umiejętności artystycznych, wymiana doświadczeń w tworzeniu małych form teatralnych, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej wśród młodego pokolenia, kontynuacja polskiej tradycji kolędowania – oto główne cele imprezy. W przeglądzie wzięły udział grupy, koła teatralne, zespoły muzyczne działające w szkołach, ośrodkach kultury oraz placówkach wychowawczych i oświatowych. Prezentacje oceniała komisja w składzie:
Ks. Tomasz Tylutki, Bożena Daniluk – pracownik i sekretarz założycielka teatru „ My”, autorka scenariuszy, reżyser, Andżelika Gałecka –dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach, społecznik, działa w Międzyzdrojskim Stowarzyszeniu „Rodzina”. Jury po obradach przyznało następujące nagrody:
II miejsce dla Koła Teatralnego „Magia” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego w Międzyzdrojach,
II miejsce ex aequo – „Wolińskie Aniołki” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. B. Krzywoustego w Wolinie,
I miejsce – Zarembiacy z Zespołu Szkół Społecznych im. Prof. Zaremby w Dziwnowie
I miejsce ex aequo – dla zespołu „Niepoprawni Artyści”
z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach.
Władze Międzyzdrojów ufundowały dla wszystkich uczestników słodkości.
Dziękujemy instruktorom za przygotowanie dzieci i młodzieży a młodym artystom za chwile pełne wzruszeń i refleksji.

                                                                                                                                                                             
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski