Jesteś naszym 4639311 gościem

Galeria zdjęć:

Koncert chóralny "Fuzja Sztuk".  2020-07-10

Koncert chóralny - Fuzja Sztuk.

Drugi tydzień lipca upłynął w MDK śpiewająco - przez cały dzień dookoła rozbrzmiewały pieśni, a to wszystko dzięki warsztatom wokalnym "Fuzja Sztuk", prowadzonym przez Panią Iwonę Wiśniewską - Salomon z Fundacji Morze Kultury. Niesamowita energia dyrygentów i uczestników, uśmiechy na twarzach - to właśnie czyni muzyka i śpiew.. "To właśnie dlatego trwamy
w zespołowym śpiewaniu, bo zachwyca nas harmonia serc i współbrzmień"... Uczestnicy warsztatów - to prawdziwa plejada gwiazd, są to profesjonalni muzycy, wokaliści, a nawet aktorzy z całej Polski. Nowatorskie metody, szlifowanie technik wokalnych, wymiana doświadczeń, czerpanie inspiracji owocuje w dalszej działalności artystycznej. Uwieńczeniem warsztatów był koncert, który miał się odbyć na Alei Gwiazd, ale ze względu na warunki pogodowe odbył się przed Międzynarodowym Domem Kultury. Padający deszcz nie stanął na przeszkodzie wiernym słuchaczom, którzy stali pod parasolkami przez cały koncert. Bardzo wzruszający i piękny spirituals "Lord, you are awesome" przy akompaniamencie Aleksandra Jastrzębia i wspaniałej saksofonistki Kingi Kasztelan, solo w którym zaśpiewała Iwona Wiśniewska-Salomon, prowadząca warsztaty, przywołał atmosferę corocznych Międzynarodowych Festiwali Pieśni Chóralnej, które odbywały się w MDK nieprzerwalnie od 54 lat, i którego, niestety, zabrakło w czerwcu 2020.
W programie koncertu były m.in. pieśni ludowe z Kaszub, gospel, utwory Stanisława Moniuszki i wiele innych .
Dyrygenci - Iwona Wiśniewska-Salomon, Aleksandra Janus, Michał Bierwiaczonek, Edyta Turowska, Nina Salomon, fortepian - Ewa Wodzyńska i Aleksander Jastrząb.
Prezes Zarządu Fundacji Morze Kultury Pani Iwona Wiśniewska - Salomon wręczyła Dyrektorowi Międzynarodowego Domu Kultury podziękowanie za owocną współpracę i pomoc w organizacji warsztatów.

                                                 
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski