Jesteś naszym 5209480 gościem

Galeria zdjęć:

Wernisaż wystawy RZE¬BA GˇSIOR 14.07.2023r.  2023-07-17

14 lipca otworzyli¶my wystawę rzeĽb Kazika G±siora.

Kazik G±sior swoj± działalno¶ć artystyczn± rozpocz±ł w latach 70-tych w miejskim Domu Kultury w Międzyzdrojach. W latach 80-tych wyemigrował do Francji.
Na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat działalno¶ci twórczej poszukiwania artystyczne Kazika G±siora ewoluowały. Jego rzeĽby zmieniały formy, materiały i tre¶ć. W ostatnim czasie zainteresowanie Artysty skupiło się na pojęciu różnicy. RzeĽbiarz ł±czy w swoich dziełach materiały kontrastowe, jak kamień, drewno i bursztyn.
Kazik G±sior jest bytomianinem, ale od 40 lat mieszka na stałe w Paryżu, gdzie czynnie uczestniczy w życiu artystycznym francuskiej stolicy. Ma za sob± około pięćset wystaw indywidualnych i grupowych we Francji, Polsce, Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Austrii, Rosji i USA. Autor wielu rzeĽb monumentalnych, którego dzieła s± obecne w licznych kolekcjach prywatnych i państwowych. Laureat wielu nagród i wyróżnień.
RzeĽby artysty robi± niesamowite wrażenie i skłaniaj± ku refleksji.
Wystawa otwarta do 31 sierpnia od poniedziałku do pi±tku w godzinach 9.00-17.00
Wstęp wolny.
                                                 
>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski