Jesteś naszym 5209383 gościem

Aktualności:

Monodram Anny Gielarowskiej „Wzlecieć ku Słońcu”..14.03.2008r. godz. 18.30  2008-03-10

TEATR Anny G.
zaprasza na monodram w wykonaniu Anny Gielarowskiej 14.03.2008r. (piątek) 18.30

„Wzlecieć ku Słońcu”...
Poszukiwania wg Pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w ramach autorskiego cyklu pt.: „Poszukiwania twórcze”, spotkanie II

Anna Gielarowska – aktorka, teolog rodziny*

(* „Dziecięctwo Boże drogą do świętości współczesnej rodziny w świetle Pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus”;
promotor: ks. prof. zw. dr hab. H. Wejman; UKSW).


Monodram powstał w roku peregrynacji relikwii św. Teresy od Dz. J. po Polsce (2005 r.), a tuż po sprowadzeniu Relikwiarza Świętej do Szczecina (4-5 lipca).
Premiera: dzień po Święcie Karmelu – 17 lipca 2005 r., miejsce sztuki OFFicyna, Szczecin.
Dotychczas odbyło się około 60 spektakli.

„Wzlecieć ku Słońcu”, znaczy otworzyć się na miłość (Miłość), dotknąć Źródła, przekroczyć własną ograniczoność. „Wzlecieć” to odwieczne pragnienie czystości, to dynamizm Słowa. Zależało mi, aby odkłamać obraz Teresy, retusz Świętej słodkiej i cukierkowej, a pokazać człowieka, który szuka, nie ustaje w drodze, doświadcza „nocy wiary”, zmaga się z demonem... Róże mają kolce... „Błagam Orłów, moich braci, o wyjednanie mi tego przywileju, bym mogła wzlecieć ku Słońcu miłości, na skrzydłach samego Boskiego Orła!...”.
Zapraszam na spotkanie ze Świętą – którą Papież Polak, jedenaście lat temu, wyniósł do godności Doktora Kościoła, nazwał świętą „współczesną” – karmelitanką Teresą od Dzieciątka Jezus, od Najświętszego Oblicza. Z Tą, która na nowo odkryła, że Bóg jest Ojcem a my jego dziećmi: „Spodobało się Jezusowi wskazać mi jedyną drogę, która wiedzie w sam Boski żar; tą drogą jest zaufanie małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach swego Ojca”. Rok 2008 to 111-rocznica Jej śmierci.

Spektakl trwa około godziny. Po nim rozmowa o epoce, Świętej, Pismach, teatrze..., zgodnie z formułą cyklu „Poszukiwań...”.

To działanie nadaje się na każdy czas roku liturgicznego, rekolekcji, dni skupienia... Ważne dla młodzieży, ludzi w momentach granicznych...

Może stanowić też swoistą lekcję:
języka polskiego – tematy: pisanie scenariusza, literatura francuska końca XIX wieku,
sztuki (teatru) – tematy: prezentowane środki sceniczne, rodzaj teatru,
religii, etyki, l. wychowawczą... – tematy: pytania o Boga, miłość (Miłość), miejsce w życiu (powołanie), godność osoby, jej wartość, wybory...

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski