Jesteś naszym 4248344 gościem

Aktualności:

Apel do wszystkich chętnych!!!  2009-01-29

UWAGA !!
Pilnie potrzebna krew grupy 0 RH + dla druhny Alicji ZACHEWICZ – harcerki z 34 DH „Orlęta” z Międzyzdrojów.

Nieoczekiwanie okazało się, że Ala cierpi na szybko postępującą białaczkę szpikową. Jest w trakcie leczenia, przygotowywana do przeszczepu szpiku, stąd też pilnie potrzebna jest krew do zabezpieczenia zabiegu.

Prośbę swoją kieruję do wszystkich tych, którzy mając WRAŻLIWE SERCE pragną pomóc w ratowaniu tego co najcenniejsze – ŻYCIA.

Krew można oddawać codziennie w Punkcie Krwiodawstwa na ul. Mieszka I nr 4 w godzi-nach 8.00 -12.00 w Świnoujściu bądź w dowolnym Punkcie na terenie Polski.

Przy oddawaniu krwi proszę zaznaczyć:

dla Alicji ZACHEWICZ

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Oddać można dowolną grupę krwi i gdy określona liczba osób odda krew, służba krwiodawstwa bez kolejki przyzna jej krew odpowiedniej grupy.

Jeżeli możesz, nie bądź obojętny – POMÓŻ!!

Z góry dziękuję - Czuwaj !

PODAJ DALEJ !!


Pozdrawiam

Arkadiusz Sobierajski oraz Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski