Jesteś naszym 5009110 gościem

Aktualności:

MDK z dofinansowaniem  2021-09-08

Międzynarodowy Dom Kultury z dofinansowaniem

31 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Szczecinie dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Artur Duszyński podpisał dwie umowy o dofinansowanie. Pierwsza umowa dotyczy dofinansowania systemu monitoringu wizyjnego w MDK. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące cele: Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką. Kwota dofinansowania: 49 569,00 zł.
Druga umowa dotyczy dofinansowania cyklu wydarzeń kulturalnych „ Bałtyckie Środy”. W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące cele: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizowanie cyklicznych imprez pod nazwą ”Bałtyckie Środy” w miesiącach lipcu i sierpniu w 2022 roku. Kwota dofinansowania 81 851,00 zł.
Bałtyckie Środy to cykl wydarzeń wakacyjnych o tematyce morskiej. Zawodowi kucharze będą przyrządzać potrawy ze świeżych ryb, pochodzących z Morza Bałtyckiego oraz Zalewu Szczecińskiego. Gotowanie będzie połączone z degustacją. W godzinach popołudniowych będą odbywać się animacje dla całych rodzin o tematyce morskiej: Chrzest Morski, konkursy, zabawy, quizy o Bałtyku, pokazy rzemieślnicze z obróbki bursztynu. Zakończenie Bałtyckiej Środy to muzyka szantowa dla wszystkich mieszkańców, turystów. Wszystkie te atrakcje organizowane będą bezpłatnie.

Wnioski o dofinansowanie złożone zostały za pośrednictwem LGR Zalew Szczeciński z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski