Jesteś naszym 4648218 gościem

Aktualności:

I TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW  2007-04-27

Komunikat organizacyjny
I TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW
Turniej z cyklu „Grand Prix Wybrzeża 2007”
I. Cel:
- popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- integracja środowiska szachowego,
- promocja gminy Międzyzdroje.
II. Patronat honorowy - Burmistrz Międzyzdrojów
III. Patronat medialny: TV SAT KABEL
IV. Organizator:
- Urząd Miasta i Gminy Międzyzdroje
- Międzynarodowy Dom Kultury - Międzyzdroje.

VI. Termin i miejsce: Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 20.05.2007 r. w sali teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20, Międzyzdroje.
Rejestracja zawodników – godz. 9.30 –10.00
Odprawa techniczna – godz. 10.00- 10.15
Rozpoczęcie turnieju - godz. 10.15
Przewidywane zakończenie turnieju około 15.30

VII. System rozgrywek: Turniej będzie rozegrany systemem szwajcarskim/kojarzenie komputerowe/ na dystansie 9 rund. Czas gry: 15 min. na partię dla każdego zawodnika.

VIII. Sędzia: Kazimierz ŁASZEWSKI

IX. Uczestnictwo: W turnieju mogą grać wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego.
Szczegółowe informacje –Bogdan WOJNAROWSKI /tel. 609 984 999/

X. Wpisowe: Płatne na sali gry od godz. 9.30 w wysokości:
- Dorośli – 10 zł,
- Dzieci, młodzież, renciści i emeryci – 5 zł

XI. Zgłoszenia: Osobiście do godz. 10.00 w dniu rozgrywek.

XII. Klasyfikacja: Klasyfikacja końcowa ustalona będzie na podstawie sumy zdobytych punktów:
1 pkt. za wygraną partię/walkower/, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną.
W przypadku ich równej ilości wg następujących kryteriów, kolejno stosowane:
- wartościowanie pełne Buchholza,
- wartościowanie średnie Buchholza,
- progress,
- ilość zwycięstw,
- wynik bezpośredniej partii.

Nagrody w kategoriach:
1. „open” dla trzech najlepszych – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i pieniężne;
2. najlepszy zawodnik/czka gminy Międzyzdroje - dyplom, nagroda rzeczowa;
3. najlepsza szachistka -dyplom, nagroda rzeczowa;
4. najmłodszy i najstarszy zawodnik/czka- dyplom, nagroda rzeczowa;
5. najlepszy junior do lat 7,10,12,15,18- dyplom, nagroda rzeczowa;
Nagrody nie będą sumowane -Zawodnik może otrzymać nagrody tylko w jednej kategorii (wybór). Warunkiem odebrania nagród jest obecność osób na sali gry.
Drobne upominki dla wszystkich dzieci.
Pierwszych trzydziestu zawodników uzyska punkty do „Grand Prix Wybrzeża”:

XIII. Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, stosowane będą odpowiednie przepisy kodeksu szachowego PZSzach z 2006 roku.
Zawodnicy ubezpieczają się w zakresie własnym.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
Przez cały czas turnieju bezpłatny mini bufet oraz dodatkowo będzie czynna kawiarnia.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Za rzeczy pozostawione bez opieki i za wypadki zaistniałe z winy uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
W kwestiach spornych, wyłączność interpretacji posiada organizator i sędzia zawodów.
INFORMUJEMY, ŻE W DALSZYM CIĄGU POSZUKUJEMY SPONSORÓW

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski