Jesteś naszym 3847535 gościem

Aktualności:

Program oraz protokół 42 Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej  2007-06-13

Program Festiwalu
Międzynarodowy Dom Kultury godz. 19.30
24.06.07 niedziela
Koncert Inauguracyjny

Chór Akademicki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
Im. Prof. Wawrzyczko
Dyrygent Benedykt Błoński

Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
Im. prof. Jana Szyrockiego

25.06.07 poniedziałek

Chór Mieszany Res Musica z Gryfina
Dyrygent Grzegorz Handke

Kammerchor Münster z Münster w Niemczech
Dyrygent Hermann Kreutz

Chór Mieszany I Liceum Ogólnokształcącego Głubczycach
Dyrygenci Tadeusz Eckert i Piotr Wiecha

26.06.07 wtorek

Pueri Cantores Plocenses z Płocka
Dyrygent Anna Bramska

Chór Instytutu Humanistyczno – Pedagogicznego z Moskwy - Rosja
Dyrygent Olga Kosiborod

Csokonay Female Choir of the Univerity of Kaposvar z Węgier
Dyrygent Tamas Hornyak

Chór “Ozarenjije” Instytutu Psychologiczno – Pedagogicznego z Moskwy - Rosja

27.06.07 środa

Koncert Konkursu Musica Sacra
Kościół p.w. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach
Godzina 14.00
Musica Sacra

Program:
15.30 – 15.50 – Pueri Cantores Plocenses – Płock
15.50 – 16.10 – Chór Adoramus – Słubice
16.10 – 16.30 – Chór Mieszany I Liceum Ogólnokształcącego – Głubczyce
16.30 – 16.50 – Kammerchor Münster – Münster / Niemcy
16.50 – 17.10 – Chór Instytutu Humanistyczno – Pedagogicznego w Moskwie – Moskwa / Rosja
17.10 – 17.30 – Chór Mieszany Res Musica – Gryfino
17.30 – 17.50 – Csokonay Female Choir of the University of Kaposvar – Kaposvar / Węgry
17.50 – 18.10 – Chór “Ozarenije” Instytutu Psychologiczno – Pedagogicznego w Moskwie – Moskwa / Rosja
18.10 – 18.30 – Warszawski Chór Międzyuczelniany – Warszawa
18.30 – 18.50 – Chór Kameralny im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu – Krzemieniec / Ukraina

28.06.07 czwartek

Chór szkoły podstawowej i gimnazjum „Canzonetta” ze Strumienia
Dyrygenci Tamara Nowak i Agnieszka Gawron

Chór „Adoramus” ze Słubic
Dyrygent Barbara Weiser

Chór Kameralny im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu – Ukraina
Dyrygent Anatol Galiszewski

Warszawski Chór Międzyuczelniany z Warszawy
Dyrygent Janusz Dąbrowski

29.06.07 piątek
Koncert Finałowy

30.06.07 sobota
Koncert Chóru "In Terra Pax" Międzynarodowy Dom Kultury godz. 18.00
30.06.07 sobota Koncert Karola Borsuka Kościół p.w. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach godz. 20.00

Protokół z posiedzenia Jury
42. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach

Jury w składzie:

Prof. Benedykt Błoński - przewodniczący
Krystyna Stańczak-Pałyga
Prof. Jerzy Kurcz,
Dr Richard Zielinski
Halina Rostek – sekretarz

po wysłuchaniu utworów konkursowych zaprezentowanych przez 11 zespołów postanowiło:
nie przyznać Nagrody Głównej Festiwalu „Grand Prix” .

• W kategorii A: „Chóry mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe” przyznać:

Brązowy Dyplom – Warszawskiemu Chórowi Międzyuczelnianemu, dyrygent:
Janusz Dąbrowski
Brązowy Dyplom - Kameralnemu Chórowi „Adoramus” ze Słubic, dyrygent:
Barbara Weiser

Srebrny Dyplom – Chórowi Mieszanemu I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza z Głubczyc,
dyrygenci: Tadeusz Eckert i Piotr Wiecha

Srebrny Dyplom - Chórowi Żeńskiemu „Csokonay” Uniwersytetu
w Kaposvar z Węgier, dyrygent: Tomas Hornyak

Srebrny Dyplom -Chórowi Kameralnemu z Münster,
dyrygent: Herman Kreutz

Złoty Dyplom - Zespołowi Wokalnemu „Harmonia” Instytutu
Psychologiczno-Pedagogicznego z Moskwy,
dyrygent: Jelena Baklanova

W kategorii B: „Chóry dziecięce do 16 lat” Jury przyznało:

Złoty Dyplom – Chórowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Canzonetta”
ze Strumienia, dyrygenci: Tamara Nowok i Agnieszka
Gawron-Gaszczyk.
Jury postanowiło ponadto przyznać:

• Nagrodę Władz Miasta Międzyzdroje za interesujący dobór repertuaru –
Chórowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Canzonetta” ze Strumienia,
dyrygenci: Tamara Nowok i Agnieszka Gawron-Gaszczyk.

• Bursztynowe Drzewko ufundowane przez Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców miasta Międzyzdroje - Zespołowi Wokalnemu „Harmonia” Instytutu Psychologiczno-Pedagogicznego z Moskwy, dyrygent:
Jelena Baklanova

• Nagrodę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora - „Cantus tristis” Józefa Świdra –
Chórowi Kameralnemu z Münster z Niemiec, dyrygent: Herman Kreutz

• Nagrodę Dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury za radość muzykowania - Chórowi Mieszanemu I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza z Głubczyc, dyrygenci: Tadeusz Eckert
i Piotr Wiecha.

Jury pragnie wyrazić uznanie i złożyć serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom 42. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, w szczególności: Dyrekcji Festiwalu, w osobach Dyrektora Artystycznego - Prof. Dariusza Dyczewskiego, Dyrektora Organizacyjnego - Jolanty Bartczak oraz Dyrektora Festiwalu - Piotra Szulca, za bardzo sprawny przebieg Festiwalu oraz wspaniałą i serdeczną atmosferę podczas całej imprezy.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski