Jesteś naszym 4648367 gościem

Aktualności:

Nasze sukcesy  2011-01-18

Nasze sukcesy

TVP 3 w Szczecinie - dział kulturalny, każdego roku organizuje wojewódzki plebiscyt pn. „Winda sztuki” i dokonuje oceny najważniejszych wydarzeń kulturalnych minionego roku. W rankingu udział wzięło 17 najważniejszych wydarzeń kulturalnych, które odbyły się w 2010 r. w naszym regionie. I miejsce w województwie zachodniopomorskim zdobył nasz Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Amber Baltic, festiwal muzyki klasycznej, przed Gryfinem i Szczecinem. Bogaty program artystyczny, wysoki poziom festiwalu, z udziałem międzynarodowej sławy artystów np. Kevina Kennera, Diny Yoffe, Alberto Nose i innych zdobył najwyższe uznanie oceniających. Program artystyczny doskonale wpisał się w obchody roku Chopinowskiego.
Dla nas organizatorów to wielki zaszczyt i satysfakcja z naszych starań, że tu możemy gościć wysokiej sławy artystów a mieszkańcom i turystom zaoferować prawdziwe „święto muzyki i sztuki”. To wyróżnienie, to także duża motywacja do dalszych działań w propagowaniu kultury przez duże „K”.
Jadwiga Bober
Dyrektor MDK

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski