Jesteś naszym 4648303 gościem

Aktualności:

II Turnieju o Indywidualne Mistrzostwo Ferii Zimowych 2008 Miasta i Gminy Międzyzdroje 23.02.2008  2008-02-15

Regulamin II Turnieju
O Indywidualne Mistrzostwo Ferii Zimowych 2008 Miasta i Gminy Międzyzdroje
w warcabach 64-polowych w grze aktywnej
Międzyzdroje, dnia 23 luty 2008 r.
1. Organizatorzy:
– Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach,
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,
2. Cel rozgrywek
- Wyłonienie mistrza ferii zimowych 2007 r.
- Popularyzacja warcabów
3. Termin i miejsce rozgrywek:
Sobota 23 lutego 2008 r. w godz. 10.00 – 12.00 - Sala pomarańczowa MDK Międzyzdroje,
4. Warunki uczestnictwa
W mistrzostwach mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy bez względu na wiek i płeć - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum miasta i gminy Międzyzdroje
5. System rozgrywek
Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie VII rund. Uczestnicy bez względu na wiek i płeć grają razem. W przypadku zbyt małej liczby uczestników sędzia w porozumieniu z organizatorem może zmienić system rozgrywek. Turniej rozgrywany jest w ciągu jednego dnia.
Tempo gry – 30 min na partię. Kolejność miejsc zgodnie z regułami kodeksu warcabowego.
W pozycjach ewidentnie remisowych (dwa na jeden, trzy na jeden itd.), na żądanie jednej ze stron, orzeka się automatycznie remis.
6. Nagrody
Miejsca I- dyplom + nagroda
Miejsce II- dyplom + nagroda
Miejsce III - . dyplom + nagroda
oraz nagrody niespodzianki
7. Zgłoszenia
Zgłoszenia telefoniczne: sekretariat MDK 091/32 82 600 i osobiście w dniu rozpoczęcia turnieju tj. sobota 23 lutego 2008 r. do godz. 9.45
8. Uwagi końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
Obowiązują reguły Kodeksu Warcabowego.
Osoba odpowiedzialna - Bogdan WOJNAROWSKI
Sędzia - Bogdan WOJNAROWSKI

Regulamin II Turnieju
O Indywidualne Mistrzostwo Ferii Zimowych 2008 Miasta i Gminy Międzyzdroje
w szachach w grze aktywnej
Międzyzdroje, dnia 23 luty 2008 r.
1. Organizatorzy:
– Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach,
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach,
2. Cel rozgrywek
- Wyłonienie mistrza ferii zimowych 2008 r.
- Popularyzacja szachów
3. Termin i miejsce rozgrywek:
Sobota 23 lutego 2008 r. w godz. 12.00-14.00 - Sala pomarańczowa MDK Międzyzdroje,
4. Warunki uczestnictwa
W mistrzostwach mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy bez względu na wiek i płeć - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum miasta i gminy Międzyzdroje
5. System rozgrywek
Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie VII rund. Uczestnicy bez względu na wiek i płeć grają razem. W przypadku zbyt małej liczby uczestników sędzia w porozumieniu z organizatorem może zmienić system rozgrywek. Turniej rozgrywany jest w ciągu jednego dnia.
Tempo gry – po 15 min na zawodnika. Kolejność miejsc zgodnie z regułami kodeksu szachowego.
6. Nagrody
Miejsca I- dyplom + nagroda

Miejsce II- dyplom + nagroda

Miejsce III - . dyplom + nagroda
oraz nagrody niespodzianki
7. Zgłoszenia
Zgłoszenia telefoniczne: sekretariat MDK 091/32 82 600 i osobiście w dniu rozpoczęcia turnieju tj. sobota 23 lutego 2008 r. do godz. 11.45
8. Uwagi końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
Obowiązują reguły Kodeksu Szachowego. Wyd. 1989 r..
Osoba odpowiedzialna - Bogdan WOJNAROWSKI
Sędzia – Bogdan WOJNAROWSKI

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski