Jesteś naszym 4248365 gościem

Aktualności:

Wyniki SAS 2008. Protokół jury.  2008-09-29

Międzyzdroje 28. 09. 2008


Protokół z posiedzenia Jury
Spotkania Artystyczne Seniorów 2008

W tegorocznej imprezie wzięło udział około 380 uczestników z 24 zespołów.
Zespoły wokalne i kapele występowały w kilku punktach
miasta, wszędzie wzbudzając duże zainteresowanie i
zbierając rzęsiste brawa.
W Sali koncertowej w Międzynarodowym Domu
Kultury odbyły się prezentacje konkursowe, które oceniało
Jury w składzie:
Elżbieta Janas – przewodnicząca O/R PZEiR
Edward Dobijański – muzyk
Jerzy Porębski – muzyk
Prezentacje oceniano według następujących kryteriów:
Opracowanie muzyczne, elementy kultury regionalnej, prezentacja wizualna.
Każdy z jurorów dysponował sumą 10 pkt w 3 kategoriach.
Tak więc maksymalna ilość wynosiła 90 pkt.
Oto rezultat:
Przyznano 6 wyróżnień:
„ Jarzębiny” –Świeszyno
„Sami swoi” – Żabinek
„Chabry”-Wałcz
„Fale”- Międzyzdroje
„Słowianki”- Świnoujście
Jurorzy wyrażają radość, że w Międzyzdrojach powstał
Nowy zespół „Bryza”, który bardzo ładnie się zaprezentował.
Za wybitne osiągnięcia w 70 – letniej pracy artystycznej panu Aleksandrowi Styczyńskiemu z Zawiercia , liczącemu sobie 87 lat, który zagrał na skrzypcach jako solista -
A oto miejsca punktowane:
III miejsce -85 punktów „Radojewiczanie” Kujawy
Ex equo II miejsce -88 pkt „Czeremcha” Wałcz
II miejsce - 88 pkt „Górzanie” Piława Górna
I miejsce – 90 pkt. „Swaty” Koszalin
Nagroda główna Grand Prix „Jaworznik” Wojkowice

Jury dziękuje organizatorom za sprawne przygotowanie i wzorową organizację SAS 2008.
Jednocześnie gratuluje wszystkim uczestnikom udanych występów oraz stwierdza z radością wysoki poziom artystyczny prezentacji.

Podpis:

Elżbieta Janas

Edward Dobijański

Jurek Porębski

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski