Jesteś naszym 5008984 gościem

Aktualności:

Program XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11.01.2009r.  2009-01-02

PROGRAM
XVII FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
11.01.2009r.
10.00 – Otwarcie Loterii Fantowej oraz Kiermasz wypieków domowych – O/R PZERiI – MDK Międzyzdroje,
10.15 – 15.00 Transmisja TVP na telebimie
13.00 - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach – kiermasz pyszności MDK Międzyzdroje
14.00 – 14.20 Soliści studium piosenki MDK
14.20 – 14.40 – Zespół „Fale” MDK Międzyzdroje
14.40 – 15.30 – Blok Szkolny (Szkoła Podstawowa nr 1 i 2)
15.30 – 15.50 – Zespół PZERiI „Bryza”
15.50 – 16.00 – Występ Zespołu Tańca Towarzyskiego „Jantar”
16.00 – 16.20 – Występ Grupy z Gimnazjum nr 1
16.20 – 16.45 – młodzieżowy zespół z MDK
16.45 – 17.00 – Występ Zespołu Tańca Towarzyskiego „Jantar”
17.00 – 18.00 – Występ zespołu muzyczny „PERCIVAL”
18.20 – 19.00 – Zbiórka główna – Sala teatralna MDK
19.00 – 19.45 – występ zespołu muzycznego „MODERATO”
20.00 Światełko do Nieba i hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – przed budynkiem MDK

MIEJSCE: MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski