Jesteś naszym 4248386 gościem

Aktualności:

Wyniki Międzyzdrojskich Herodów 14.01.2009r.  2009-01-20

Jury w składzie:

Andżelika Gałecka, Elwira Korcz, Andrzej Mleczko

Wysłuchało prezentacje kolęd i pastorałek prezentowanych przez 6 grup wykonawców występujących na przeglądzie.
Każdy z jurorów oceniał wg ustalonych przez regulamin kryteriów w skali 1 do 10.
Oto wyniki:
1. miejsce otrzymuje Publiczna Szkoła Podstawowa – Dargobądz
2. miejsce otrzymuje Szkoła Podstawowa Nr 2 – Kamień Pomorski
3. miejsce otrzymuje Szkoła Podstawowa Nr 1 – Międzyzdroje

Wyróżniono:
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Wapnica

Jury wyraża uznanie za wysoki poziom artystyczny prezentacji i sprawną organizację przeglądu

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski