Jesteś naszym 4919179 gościem

Aktualności:

Koncert "Miej serce i patrzaj w serce" 23.01.2009r.  2009-01-26

PROTOKÓŁ
ZE ZBIÓRKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
PODCZAS KONCERTU
„MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE”
W DNIU 23.01.2009R.

W DNIU 23.01.2009R. W MIĘDZYNARODOWYM DOMU KULTURY W MIĘDZYZDROJACH PODCZAS ODBYWAJĄCEGO SIĘ KONCERTU ZBIERANO PIENIĄDZE PRZEZNACZONE NA POMOC DLA CIĘŻKO CHOREJ MIESZKANKI MIĘDZYZDROJÓW. ŚRODKI POZYSKANO Z:
1. DAROWIZNA DO PUSZKI
2. DAROWIZNA UZYSKANA ZA PŁYTY PRZEKAZANE PRZEZ ARTYSTÓW NA TEN CEL W ILOŚCI 20 SZT.
3. DAROWIZNA UZYSKANA ZA KALENDARZE

KOMISJA W SKŁADZIE:
1. ARKADIUSZ SOBIERAJSKI
2. ARTUR DUSZYŃSKI
3. AGNIESZKA SOWIAK

PO PRZELICZENIU ZEBRANYCH SRODKÓW STWIERDZA, ŻE:

AD. 1. UZYSKANO KWOTĘ W WYSOKOŚCI 1524,00 PLN
AD. 2. UZYSKANO KWOTĘ W WYSOKOŚCI 425,00 PLN
AD. 3. UZYSKANO KWOTĘ W WYSOKOŚCI 1051,00 PLN

CO ŁĄCZNIE DAJE KWOTĘ 3000,00 PLN.

ZEBRANE ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEKAZANE PROTOKÓLARNIE NA RĘCE RODZICÓW

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski