Jesteś naszym 3642131 gościem

Aktualności:

Turniej Szachowy z cyklu Grand Prix Wybrzeża o Puchar Dyrektor MDK  2009-10-07

Komunikat organizacyjny
I OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
O PUCHAR DYREKTORA MDK
TURNIEJ CYKLU „GRAND PRIX WYBRZEŻA”


I. Cel:
wyłonienie najlepszego szachisty/szachistki gminy Międzyzdroje
popularyzacja gry w szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
integracja środowiska szachowego,
promocja gminy Międzyzdroje.
II. Patronat honorowy - Burmistrz Międzyzdrojów
III. Patronat medialny: TV Sat kabel Międzyzdroje
IV. Organizator:
Międzynarodowy Dom Kultury - Międzyzdroje.
V. Sponsorzy:
- mile widziani
VI. Termin i miejsce: Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 15 listopada 2009 r. w Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20, Międzyzdroje.
Rejestracja zawodników – godz. 9.30 –10.00
Odprawa techniczna – godz. 10.00- 10.15
Rozpoczęcie turnieju - godz. 10.15
Przewidywane zakończenie turnieju około 15.30
VII. System rozgrywek: Turniej będzie rozegrany systemem szwajcarskim/kojarzenie komputerowe/ na dystansie 9 rund. Czas gry: 15 min. na partię dla każdego zawodnika.
VIII. Sędzia: Kazimierz ŁASZEWSKI (0 502 304 379)
IX. Uczestnictwo: W turnieju mogą grać wszyscy chętni po opłaceniu wpisowego.
Szczegółowe informacje –MDK M-je tel. 091/328 27 78 lub B. Wojnarowski 0 609 984 999
X. Wpisowe: Płatne na sali gry od godz. 9.30 w wysokości:
Dorośli – 10 zł,
Dzieci, młodzież, renciści i emeryci – 5 zł
XI. Zgłoszenia: informacja@mdkmiedzyzdroje.com, telefonicznie 091/3282778 lub u sędziego panax@poczta.onet.pl, www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_2824/ (zalecane)
albo osobiście do godz. 10.00 w dniu rozgrywek.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko
- ranking i kategorię
- przynależność klubową lub miejscowość, z której się pochodzi,
- datę urodzenia.
XII. Klasyfikacja: klasyfikacja końcowa ustalona na podstawie sumy zdobytych punktów;1 pkt. za wygraną partię, 0,5 pkt. za remis, 0 pkt. za przegraną. W przypadku ich równej ilości wg następujących, kolejno stosowane: wartościowanie pełne Buchholza, wartościowanie średnie Buchholza, progress, ilość zwycięstw, wynik bezpośredniej partii.
Pierwszych trzydziestu zawodników uzyska punkty do „Grand Prix Wybrzeża 2009”:
1.-50 2.-46 3.-43 4.-40 5.-37 6.-34 7.-32 8.-30 9.-28 10.-26 11.-24 12.-22 13.-20 14.-18 15.-16 16.-15 17.-14 18.-13 19.-12 20.-11 21.-10 22.-9 23.-8 24.-7 25.-6 26.-5 27.-4 28.-3 29.-2 30.-
XIII. Nagrody w kategoriach:
„open” dla trzech najlepszych (mistrza i wicemistrzów)– puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe;
najlepszy zawodnik/czka gminy Międzyzdroje - dyplom, nagroda rzeczowa;
najlepsza szachistka -dyplom, nagroda rzeczowa;
najlepszy junior do lat 7,12,15 - dyplom, nagroda rzeczowa;
najlepszy senior powyżej 60 lat - dyplom, nagroda rzeczowa
najlepsza rodzina, nagroda
oraz nagrody niespodzianki. Nagrody nie będą sumowane -Zawodnik może otrzymać nagrodę tylko w jednej kategorii (nie dotyczy nagrody dla najlepszej rodziny). Warunkiem odebrania nagród jest obecność osób na Sali.
XIV. Postanowienia końcowe:
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, stosowane będą odpowiednie przepisy kodeksu szachowego PZSzach z 2006 roku.
Zawodnicy ubezpieczają się w zakresie własnym.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są pozostawać pod opieką osób dorosłych.
Przez cały czas turnieju będzie czynna kawiarnia.
Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
Za rzeczy pozostawione bez opieki i za wypadki zaistniałe z winy uczestnika organizator nie ponosi odpowiedzialności.
XV. W kwestiach spornych, wyłączność interpretacji regulaminu posiada organizator i sędzia zawodów.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski