Jesteś naszym 5008991 gościem

Aktualności:

Zbuduj z nami swojego robota!   2021-09-14

Już wkrótce ruszamy z rekrutacją dzieci i młodzieży do programu Liga E -szkoła. W ramach programu w Międzynarodowym Domu Kultury będzie działać pracownia programowania i robotyki Lego Spike Prime. Aby przekonać się, jak bardzo są atrakcyjne zajęcia z Lego Spike, trzeba koniecznie zobaczyć to na własne oczy lub samodzielnie zbudować robota, który, na przykład jeździ na rowerze. Zajęcia mają na celu rozwój kreatywnego i logicznego myślenia, rozwój kompetencji cyfrowych, a także atrakcyjne spędzenie wolnego czasu.
W programie są dwa cykle zajęć:
1. 15 spotkań 2 godzinnych realizujących program szkolenia e-Citizen ECDL.
2. 15 spotkań 2 godzinnych realizujących zajęcia z robotyki przygotowujące do konkursu, które składa się z dwóch obszarów tematycznych.

W naszej pracowni będzie działać ośmioosobowy zespół dzieci i młodzieży w wieku od 10-18 lat. Rekrutacja będzie się odbywać drogą elektroniczną, o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkie informacje o projekcie, programy nauczania i wiele cennych informacji znajdziecie Państwo na stronie www.liga-eszkola.pl

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski