Jesteś naszym 3642350 gościem

Aktualności:

Regulamin konkursu plastycznego z okazji Mikołajek pt. „Szczęśliwe Święta”  2009-11-12

Organizator konkursu
- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach
Organizatorzy informują, iż w przypadku dużej ilości prac konkursowych zostanie przeprowadzona selekcja

Cele Konkursu
- Uświadomienie i propagowanie wśród dzieciom i młodzieży możliwości spędzania świąt w gronie rodzinnym bez przemocy i używek
- Możliwość zaprezentowania przez dzieci i młodzież swoich zdolności plastycznych

Uczestnicy i przedmiot konkursowej rywalizacji
Zadaniem uczestników jest nadesłanie jednej pracy plastycznej indywidualnej bądź grupowej inspirowanej „Szczęśliwymi świętami”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Międzyzdroje biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Formy pracy
- Prace w dowolnym formacie
- Dopuszcza się dowolną technikę plastyczną (mile widziane nowatorskie techniki)
- Prace zgłoszone do konkursu muszą być opatrzone metryczką z następującymi
danymi, wpisanymi pismem drukowanym lub maszynowym: Imię, nazwisko, wiek
autora pracy, nazwa zajęć pozalekcyjnych na które uczęszcza, oraz imię i nazwisko
opiekuna, nauczyciela lub instruktora. Autorzy indywidualnych prac proszeni są o
dopisanie nazwy szkoły i klasy.

Czas trwania konkursu
Konkurs trwać będzie od 12.11.2009-01.12.2009
Termin nadsyłania prac mija 02.12.2009

Miejsce nadsyłania prac
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Jury i nagrody
Oceny prac i wyłonienia zwycięzców dokona jury podczas wystawy. 05.12.2009 o godzinie 15.00 w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach podczas „Mikołajek” zostanie otwarta wystawa prezentująca nadesłane na konkurs prace i zostaną wręczone nagrody. Prace będą oceniane i nagradzane w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia.
Oprócz nagród organizatorów przewidziane są wyróżnienia jury i nagrody ufundowane przez prywatnych sponsorów.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polityka prywatności   © 2004-2022 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski