Jesteś naszym 4928492 gościem

Aktualności:

Święty Mikołaj odwiedził Międzyzdroje  2022-12-08

6 grudnia 2022 r. dla Międzyzdrojów był to wyjątkowy dzień! Odwiedził nas Święty Mikołaj!
Od samego rana jeździł świąteczną ciuchcią po Międzyzdrojach i sołectwach, odwiedzając miejsca w których było pełno dzieci i młodzieży. Każdy napotkany najmłodszy międzyzdrojanin otrzymał od Świętego Mikołaja paczkę słodkości! Rozdanych zostało ponad 800 paczek!
Było pełno zachwytu i radości, a niejedno dziecko, czy nastolatek przytulał Św. Mikołaja za podarunek i robił sobie z nim zdjęcia.
A w imieniu Świętego Mikołaja Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach bardzo, ale to bardzo dziękuje za wsparcie rzeczowe oraz finansowe, a także pomoc w zorganizowaniu Mikołajków: Oceanarium Międzyzdroje, Bałtycki Park Miniatur, Kolejka turystyczna Holiday Express No1 oraz Netto w Międzyzdrojach.

Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski