Jesteś naszym 5083862 gościem

Aktualno¶ci:

Dziękujemy, że byli¶my razem z nami podczas 31. Finału WO¦P!  2023-02-03

Dziękujemy, że byli¶cie razem z Nami podczas 31. Finału WO¦P!
Czujemy wielk± rado¶ć, że mogli¶my dla po raz kolejny zagrać dla Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy. Podczas 31. Finału WO¦P poł±czyli¶my się ze Sztabem WO¦P w ¦winouj¶ciu.
Możemy z dum± powiedzieć, że w Gminie Międzyzdroje zebrali¶my kwotę w wysoko¶ci 55 749,00 zł i 231, 20 euro, z czego zebrano do puszki i zlicytowano z terminala sumę 22 288,00 zł z samych zlicytowanych przedmiotów podczas finałowej niedzieli. Sam finał w niedzielę skupiał się na wydarzeniach, które odbywały się w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.
W tym roku koordynatorem Wielkiej Orkiestry ¦wi±tecznej Pomocy była Beata Kiryluk.
Zapraszamy do ostatnich licytacji na Allegro.pl, które jeszcze trwaj±, jest m.in. do wylicytowania dzień z Burmistrzem Międzyzdrojów:
https://allegro.pl/oferta/dzien-z-burmistrzem-miedzyzdrojow-13194359377
W Międzyzdrojach grali¶my wszędzie, gdzie się dało … już nie możemy się doczekać kolejnego finału.
Siema!
WO¦P w Międzyzdrojach
fot. Svitlana Ivanova, Igor Wancisiewicz

            

Relacje z wydarzeń

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski