Jesteś naszym 5209456 gościem

Aktualności:

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej! 02.05.2023  2023-05-05

Szanowni Państwo, 2 maja 2023 roku był wyjątkowym dniem dla naszego Narodu, ale przede wszystkim dla naszej gminy. To dzień, który mam nadzieje na zawsze zapisze się na kartach międzyzdrojskiej historii.

Dzień Flagi Narodowej to dzień, który jednoczy wszystkich Polaków. Ku mojej wielkiej radości zjednoczył wielu z nas na naszej międzyzdrojskiej plaży.

Jak Państwo wiecie pobiliśmy rekord Polski na najdłuższą Flagę Narodową. Nasza międzyzdrojska flaga w tym roku osiągnęła długość 2755,8 m!

Pragnę jednak podkreślić, że tak naprawdę nie rekord był najważniejszy, ale jedność. Jedność ponad podziałami, różnicami w poglądach i przekonaniach.

Polska flaga to symbol największych treści i wartości: wolności, prawa do niepodległego bytu, do fizycznego istnienia narodu. Jednoczy i łączy wszystkich Polaków, bez wyjątku.

Jestem ogromie wzruszony i szczęśliwy wiedząc, że właśnie w naszym mieście Flaga zjednoczyła tak wielu z nas! Jestem też ogromnie dumy z naszych mieszkańców, przedsiębiorców, naszych gości- jednym słowem z wszystkich, którzy włączyli się w organizację i realizację tego wydarzenia.

Z tego miejsca po stokroć jeszcze raz Państwu dziękuję!

Bez Państwa rozwinięcie naszej flagi w całej okazałości nie byłoby możliwe!

To, że zebraliśmy się tu tak licznie jednoznacznie wskazuje na to, że Międzyzdroje potrafią jednoczyć swoją małą ojczyznę, łączyć pokolenia i inspirować do działania wszystkich- bez wyjątku.

Jeszcze raz z tego miejsca przesyłam wszystkim Państwu ogromne podziękowania (również tym, którzy nie mogli być z nami, ale wspierali nas duszą i sercem).Burmistrz Międzyzdrojów

Mateusz Bobek

              

Relacje z wydarzeń

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski