Jesteś naszym 4382503 gościem

Aktualności:

I PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY  2007-05-08

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach w ramach Regionalnego Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z Gminy Międzyzdroje, Wolin, Dziwnów i miasta Świnoujście na I KONKURS RECYTATORSKI, który odbędzie się 18 maja 2007 roku w Międzynarodowym Domu Kultury
w Międzyzdrojach o godzinie 13.00. Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować się w trzech turniejach:
1. TURNIEJ RECYTATORSKI; repertuar obejmuje 3 utwory w całości:
2 utwory poetyckie oraz prozę. Uczestnicy ze szkół podstawowych przygotowują dwa utwory poetyckie. Uczestnicy z gimnazjów, liceów
i dorośli przygotowują jeden utwór poetycki i fragment prozy. Łączny czas wykonywania nie może przekroczy 10 minut.
2. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”; repertuar jest dowolny
(np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki); dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego
ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut. Podczas konkursu prezentować można tylko ten repertuar, który został wcześniej zgłoszony na karcie uczestnictwa.
3. TURNIEJ TEATRU JEDNEGO AKTORA; uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki, a czas prezentacji nie może przekroczyć 30 minut.
W ramach tego przeglądu 19 maja 2007 o godzinie 11.00 odbędzie się przegląd grup teatralno- kabaretowych (kabaret, zespół teatralny, teatr ruchu). Prezentacja ograniczona jest czasem 20minut.

Uczestnicy konkursu występują w następujących kategoriach:
I- dzieci klas I- III
II- dzieci klas IV- VI
III- młodzież szkół gimnazjalnych
IV- młodzież szkół ponadgimnazjalnych

Wszystkie akcesoria potrzebne do występu uczestnicy przynoszą ze sobą (podkłady muzyczne z opisanym imieniem, nazwiskiem, materiałem, rekwizyty, instrumenty muzyczne itp.) Zgłoszenia będą przyjmowane tylko na podstawie dokładnie wypełnionej karty. Organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom taki sprzęt jak: nagłaśniający, oświetlenie, fortepian, krzesła, stoliki.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 15 maja 2007 na adres: Międzynarodowy Dom Kultury, ul. Boh. Warszawy 20, 72- 500 Międzyzdroje.

Komisja konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
• dobór repertuaru (wartości artystyczne dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku)
• interpretacja tekstu
• kultura słowa
• ogólny wyraz artystyczny.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski