Jesteś naszym 4802484 gościem

Aktualności:

Program 47 Międzynarodowego Festiwalu PIeśni Chóralnej 24-29.06.2012 r.  2012-05-23

PROGRAM
47. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej
w Międzyzdrojach
24 - 29 czerwca 2012 roku


24.06.12 - Niedziela

Godzina 19.30

Koncert Inauguracyjny
Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses, dyrygent Piotr Karpeta

25.06.12 - Poniedziałek
Godzina 19.30

Zespół Wokalny Cantus Delicius z Pyrzyc, dyrygent Tomasz Szutkowski
Chór Adoramus ze Słubic, dyrygent Barbara Weizer - Lada
Chór Dziecięcy Lastivka z Kijowa na Ukrainie, dyrygent Oksana Ursaty

26.06.12 - Wtorek
Godzina 19.30

Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie dyrygent Agata Pawłowska
Chór Swiato - Uspienskowo Kościoła z Ilyichewska na Ukrainie, dyrygent Ganna Grusheva
Wielki Dziecięcy Chór Rosyjskiego Radia - Głos Rosji Wiktora Popowa z Moskwy, dyrygent Anatoly Kisliakow

27.06.12 - Środa
Godzina 15.00

Koncert Musica Sacra - Kościół p.w. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach
Wszystkie Chóry

godzina 19.30
Koncert specjalny
I część
Akademia Chóralna "in terra pax"
dyrygenci Jean Baptist Bertrand, Szymon Wyrzykowski

II część
Chór Pilgrim Mission z Korei Południowej, dyrygent Jae - Joon Lee

28.06.12 - Czwartek
Godzina 19.30

Chór Sanctus z Sajanska w Rosji, dyrygent Yuri Murashov
Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dyrygent Monika Mielko - Remiszewska
Chór Cantemus z Chisinau w Mołdawii, dyrygent Denis Ceausov

29.06.12 - Piątek
Godzina 19.30

Koncert Finałowy

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski