Jesteś naszym 4928443 gościem

Aktualności:

XXI Finał WOŚP w Międzyzdrojach  2012-12-14

To co dajesz ofiarujesz innym, z nawiązką wraca do Ciebie!!!!!!!

13.01.2013 rusza 21.Finał WOŚP. W tym roku będziemy zbierać datki dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.
Jak co roku sztab WOŚP został powołany w siedzibie Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Szefem sztabu został Tomasz Rychłowski, a członkami sztabu pracownicy MDK. Prosimy wszystkich chętnych, którzy chcieliby przekazać fanty na loterię oraz przedmioty na licytację o przynoszenie ich do MDK. Liczymy na hojność, a przede wszystkim o wsparcie naszych działań. To bardzo ważny i szczytny cel,,, przecież każdy chciałby mieć zdrowe dzieci,, a seniorzy godną opiekę medyczną w ostatnich swoich latach życia. Przygotowujemy, przy wsparciu wolontariuszy z naszych placówek oświatowych, instytucji, zakładów i związku emerytów szereg atrakcji kulinarnych, loterię, kiermasz książek, występy artystyczne z ,,,niespodzianką. Zapraszamy wszystkich do aktywnego spędzenia czasu w MDK, podczas 21. Finału WOŚP 13 stycznia 2013r.
Sztab 21.Finału WOŚP w Międzyzdrojach.

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski