Jesteś naszym 5209596 gościem

Aktualności:

Angielski - kurs przyspieszony do matury  2008-03-18

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
zaprasza na:
Angielski – MATURA
przyspieszony kurs
prowadzony przez Agnieszkę Brzezowską

Pierwsze spotkanie organizacyjne w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach w dniu 27.03.2008, w czwartek, godz 18.00.

Mam 10 lat doświadczenia jako polecany lektor. Pracowałam w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie. Wypracowałam własne metody. Wszyscy zdają egzaminy, dojrzali uczniowie wreszcie zaczynają
rozumieć o co chodzi w angielskim. moi uczniowie zdali maturę na piątki
Wykorzystuję na lekcjach:
 Internet
 programy edukacyjne
 własne sprawdzone metody
 najnowsze odkrycia o pamięci i przyswajaniu wiedzy

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem 691779314

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004- Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski