Jesteś naszym 4648280 gościem

Aktualności:

III Mini Kongres Brydża Sportowego Parami  2007-04-11

III Mini Kongres Brydża Sportowego Parami
pod honorowym patronatem Burmistrza Międzyzdrojów
Pana Leszka Dorosza
Termin: 15 kwietnia 2007 r. [niedziela]
Miejsce: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
ul. Boh. Warszawy 20
Program imprezy:
Turniej par na impy - godz. 10.00 – 14.30
Turniej par na maksy - godz. 15.30 – 20.00

Opłaty startowe [ w każdym turnieju ] :
- normalna 20,00 od osoby
- członkowie PZBS 15,00 od osoby
- panie, seniorzy, juniorzy 10,00 od osoby
Nagrody :
1. Puchary od Burmistrza Międzyzdrojów dla zwycięskiej pary w Mini Kongresie
2. Pieniężne – w każdym turnieju w wysokości 50% uzyskanego funduszu wpisowego [otrzyma 10% uczestników w każdym z turniejów ].
3. Rzeczowe – Organizatorzy fundują nagrody dla par, które zajmą czołowe miejsca w łącznej punktacji Mini Kongresu.

Sponsorzy : Gmina Międzyzdroje
Patronat medialny : Telewizja Kablowa W Międzyzdrojach
Głos Szczeciński
Organizator :
1. Międzynarodowy Dom Kultury
2. Samodzielna Sekcja Brydża Sportowego przy MDK w Międzyzdrojach tel. kontaktowy 505279055

Zespół sędziowski : Longin Piasecki
Romuald Leoniewski
ZAPRASZAMY

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski