Jesteś naszym 4802418 gościem

Aktualności:

Spotkanie wolontariuszy WOŚP oraz autorów plakatów 12.03.2009r. MDK  2009-03-11

UWAGA UWAGA!!!

Pragnę poinformować wszystkich wolontariuszy oraz autorów plakatów orkiestrowych, że podsumowanie 17 Finału odbędzie się w dniu 12.03.2009 r. o godzinie 17.00 w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.
Bardzo proszę o przekazanie tej informacji wśród zainteresowanych osób.

Do zobaczenia na podsumowaniu!!!

Informacja Sztabu z XVII Finału WOŚP w Międzyzdrojach

W Międzynarodowym Domu Kultury został utworzony Sztab XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odpowiedzialność za całe działania sztabu przyjął Arkadiusz Sobierajski oraz pracownicy MDK.
W dniu 11 stycznia 2009 r. została zorganizowana i przeprowadzona publiczna zbiórka pieniężna oraz szereg imprez towarzyszących zbiórce, na terenie Międzyzdrojów, Wapnicy i Wolina.
A oto wyniki zbiórki. Łącznie zebrano i przekazano na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie kwotę w wysokości – 21.997,73 zł, w tym 1.295,61 zł z zakończonych aukcji internetowych sztabu na Allegro.
W działalność na rzecz WOŚP czynnie włączyły się dzieci oraz placówki oświatowe, Panie z Zarządu Rejonowego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Międzyzdrojach oraz Dom Wczasów Dziecięcych, a przede wszystkim zuchy i harcerze.
Ze zbiórki do puszek najwyższe kwoty zebrali uczniowie:
w Międzyzdrojach: Alicja Marchalewska – 494,70 zł, Malwina Ligęza – 457,47 zł, Michalina Rychłowska – 445,44 zł ; w Wolinie: Agata Grzybowska – 1.005,40 zł, Patrycja Golonka – 1.010,00 zł, Aleksandra Kachel – 606,00 zł. Dla wyżej wymienionych osób MDK ufunduje nagrody rzeczowe. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się sprzedaż własnych wyrobów cukierniczych oraz loteria fantowa przygotowana i prowadzona przez Panie ze Związku Emerytów oraz pracowników Domu Wczasów Dziecięcych.
Jak każdego roku „dar serca” w WOŚP okazują;
Państwo Ewa, Teresa i Mirosław Tyszkiewicz, którzy przygotowali posiłki dla wolontariuszy, Pani Iwona Ekiert Prezes SGB, przekazując gadżety oraz obsługę bankową,
Pan Grzegorz Ludwiczak Gazeta Gratis – gadżety dla wolontariuszy,
Pan Arkadiusz Szumski – obsługa internetowa oraz gadżety rzeczowe do sprzedaży, w tym bilety na wycieczkę do Kopenhagi,
Pan Lech Garbowski firma Lech Travel – transport dzieci i mieszkańców do Międzyzdrojów z Wapnicy.
W imieniu organizatorów wszystkim wolontariuszom, darczyńcom oraz mieszkańcom Międzyzdrojów, którzy czynnie uczestniczyli w XVII Finale WOŚP serdecznie dziękujemy i liczymy na współprace w XVIII Finale.
Jadwiga Bober

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”
”Zakup oświetlenia LED RGB wraz z urządzeniami do podświetlania architektury oraz przyrody” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski