Jesteś naszym 4250065 gościem

Aktualności:

II Międzynarodowy Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego "PERŁA BAŁTYKU" OPEN  2007-04-25

PERŁA BAŁTYKU 2007 - MIĘDZYZDROJE 12 - 13 maja 2007 roku
Serdecznie zapraszamy do Międzyzdrojów
w dniach 12 - 13 maja 2007 r.
na
II Międzynarodowy Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego
PERŁA BAŁTYKU Open MIĘDZYZDROJE 2007

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 maja 2007 roku

Kontakt telefoniczny:
+48 603 341 711
+48 603 914 643
tel/fax 004891 32 81 141
e - mail: tksjantar@op.pl
Organizatorzy: TKS JANTAR MIĘDZYZDROJE, ST JANTAR ANNA ZJAWIŃSKA, URZĄD GMINY MIĘDZYZDROJE, MIĘDZYNARODOWY DOM KULTURY W MIĘDZYZDROJE

>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ”Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. ”Stworzenie warunków oświetleniowych we foyer Międzynarodowego Domu Kultury oraz organizacja wystawy lokalnego artysty w celu promocji obszaru LSR” mająca na celu: ”Zakup, instalacja oraz montaż profesjonalnego oświetlenia, a także organizacja wystawy lokalnego artysty Bronisława Pietkiewicza ma na celu wyeksponowanie walorów dziedzictwa kulturowego obszaru LSR w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


> ”Monitoring w MDK w Międzyzdrojach” w ramach działania ”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym ”Rybactwo i Morze”, w ramach celu ”Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego” obejmujęcej ”Tworzenie, rozwój oraz wyposa&zdotenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na u&zdotytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”

Polityka prywatności   © 2004-2023 Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Projekt i wykonanie: Leszek Kowalski